Viete o tom, že po dynamickom vzostupe počtu obyvateľov z 3 472 v roku 1869 na 33 176 v roku 1991, v posledných dvadsiatich rokoch počet obyvateľov mesta Piešťany klesá?

PO 1869-2011

REKLAMA

kia akcia

Je to nielen dôsledok odčlenenia obce Banka, ale najmä vývoja natality (pôrodnosti) a mortality (úmrtnosti), ktorých výsledkom je prirodzený úbytok obyvateľstva. Výrazný vplyv má aj suburbanizačný proces (presídlenie do okolitých obcí) a zvlášť odchod časti obyvateľov do iných regiónov, prípadne do zahraničia. Výrazne sa tento vývoj urýchlil v poslednom desaťročí.

PO 1998-2013

Text a grafy: Pater Tremboš

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972