Národná koordinátorka pre Európsku sieť boja proti chudobe (EAPN) na Slovensku – Anna Galovičová z Piešťan sa spoločne so slovenskou delegáciou zúčastnila 13. Stretnutia ľudí so skúsenosťou chudoby, ktoré sa konalo v predposledný septembrový víkend v Bruseli. Návrhy slovenských účastníkov boli zahrnuté do tvorby nových programov pre mladých ľudí.

Brusel 13 stretnutie

 

REKLAMA

kia akcia

O záveroch tohto stretnutia a postrehoch členov slovenskej delegácie informovala A. Galovičová minulý štvrtok (2.10.) v Ganesha klube v Piešťanoch. Podľa nej delegáti a aktivisti za dôstojný život vyjadrili nádej, že dôjde k významným zmenám a že o časť peňazí sa  budú môcť uchádzať priamo miestne a národné neziskové organizácie na projekty pre svojich členov, ktorí žijú v biede. Aj preto národné siete EAPN žiadali zjednodušiť byrokraciu, aby neboli vyčlenené menšie neziskové organizácie uchádzajúce sa o štrukturálne fondy. Ako sa vyjadrila napríklad expertka na Štrukturálne fondy Sali Guntin zo Španielska ( EAPN): „vybudovať sociálnu Európu si vyžaduje priamu účasť ľudí, ktorých sa to týka. Mimovládne organizácie majú expertov a dokážu si vymeniť dobré skúsenosti a praktiky a spojiť sily.“ Prezident EAPN Sérgio Aires zdôraznil, že „slová na papieri už nestačia, že v ďalšom  období Štrukturálnych fondov sa ujde viac peňazí na sociálnu inklúziu – 20% Európskeho sociálneho fondu  na boj proti chudobe  a sociálnemu vylúčeniu. Európska komisia a Európsky parlament musia zabezpečiť, aby sa slová naplnili skutkami a bolo  schválených viac kvalitných projektov, ktoré efektívne  znížia chudobu a upevnia inklúziu.“

Trinásteho stretnutia sa zúčastnili delegácie ľudí, zažívajúcich chudobu, z 31 štátov, aby poskytli spätnú väzbu tým, ktorí majú možnosť rozhodovať o podmienkach ich života. Zároveň poskytli množstvo odporúčaní, aby sa veci pohli dopredu a chudoba nenarastala. Na stretnutí  sa konali workshopy zamerané na systémové riešenie. Veď nestačí riešiť iba zamestnanosť a nezabezpečiť dôstojné bývanie, prístup ku vzdelaniu, k službám. Mobilita mladých ľudí za prácou si vyžaduje  iný prístup v krajinách EÚ, hovoriacich svetovými jazykmi a iný v krajinách, ako je Slovensko. Aj preto sa vo workshope Mládež a chudoba spojili sily EAPN a Erasmus plus a návrhy slovenskej delegácie ako napríklad  „dream job“ v medzinárodnom vzdelávacom centre, či ekovillage na báze interkultúrneho a neformálneho učenia, či jazykovej prípravy mladých nezamestnaných ľudí boli na záver zahrnuté do tvorby nových programov pre mladých ľudí.

(Tlačová správa/red)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972