Tento príspevok s prosbou o jeho uverejnenie nám poslali zo Spojenej školy v Piešťanoch. Zásluhou finančného daru Medzinárodného klubu žien PIWC sa deti mohli zúčastniť výletu do Valaskej Belej a prežiť zaujímavý deň. 

IMG_7095

Medzinárodný ženský klub PIWC daroval výťažok z dobročinnej akcie na náš školský výlet. Vďaka tomuto finančnému príspevku sme sa mohli v jeden slnečný jesenný deň odviezť špeciálnym autobusom s plošinou pre imobilných do skanzenu Sklený sen vo Valaskej Belej. Spolu s pani učiteľkami sme odhalili tajomstvo výroby krehkej krásy zvieratiek, vázičiek, ozdôb a dokonca aj cukríkov zo skla.

Dozvedeli sme sa, z čoho sa vyrába sklo, ako sa „uvarí“ v peci, ako sa dá z neho vyfúknuť jabĺčko či krčiažtek. Ujo sklár nám predviedol, ako pomocou špeciálnych nožníc vystrihne z farebného skla krásnu labuť. Po malom občerstvení v krásnom prostredí sme sa vydali na spiatočnú cestu. Niektorí z nás boli na výlete prvýkrát bez rodičov a preto bol výlet pre nich mimoriadnou udalosťou. Z výletu sme si okrem pekných zážitkov priniesli malý sklený suvenír ako pamiatku na tento krásny deň.

Ďakujeme.

Deti zo Spojenej školy v Piešťanoch

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972