Značka: stránkové hodiny

3. apríla 2020 Off

Úrady menia stránkové hodiny

Od PNky.sk

Zmeny stránkových hodín sa týkajú úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných aj daňových úradov a dopravných inšpektorátov. Stále platí,…