Značka: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Madunice