Značka: Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. Československej republiky