Značka: Pamätihodnosti mesta Piešťany

4. septembra 2016 Off

Pamätihodnosti mesta: Pomník oslobodenia

Od PNky.sk

Ďalšou z významných pamiatok zaradenou do zoznamu Pamätihodností mesta Piešťany je Pomník oslobodenia, ktorý tvorí dominantu Námestia Slovenského národného povstania.…

31. júla 2016 Off

Pamätihodnosti mesta: Kolonáda

Od PNky.sk

Kolonáda pozostáva z obchodných priestorov, ktoré spolu s bytovými domami tvoria rozsiahly polyfunkčný komplex. Užitočná mestská promenáda je v celej svojej dĺžke…

12. júna 2016 Off

Pamätihodnosti mesta: Okresný úrad

Od PNky.sk

Okresný úrad bol postavený krátko pred druhou svetovou vojnou v roku 1937 podľa návrhu Emila Belluša. Ešte pred jeho realizáciou vytvoril v Piešťanoch architekt budovu Poštového a…