Značka: Nočná hasičská súťaž o Putovný pohár starostu