Značka: návrh na odvolanie viceprimátora Michala Hyneka