Značka: Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek