Tag

Cena za ľudské práva za obhajobu osôb a organizácií ktorých základné ľudské práva a slobody boli prehliadané alebo porušované orgánmi štátnej moci

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972