Značka: Cena za ľudské práva za obhajobu osôb a organizácií ktorých základné ľudské práva a slobody boli prehliadané alebo porušované orgánmi štátnej moci