Značka: čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru