Značka: byt

17. septembra 2018 Off

Nájom bytových priestorov Rakovice

Od PNky.sk

SOŠ Rakovice dáva v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ v Rakoviciach do prenájmu byt 1-kategórie v bytovom dome súp.…