Zimný štadión v Piešťanoch v tomto roku predčasne končí prevádzku 13. marca. Dôvodom je vyhlásenie mimoriadnej situácie a prijatie opatrení zabraňujúcich šíreniu nákazy koronavírusom.

„Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR a na základe zákazu konania sa športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou spojenej so šírením sa koronavírusu (COVID-19) rozhodol SZĽH a športové oddelenie SZĽH s okamžitou platnosťou o predčasnom ukončení všetkých súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR. Všetky naplánované priateľské zápasy a turnaje v ľadovom hokeji na území SR sa s okamžitou platnosťou rušia tiež. Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalšieho zasadnutia riadiacich orgánov SZĽH a všetkých zainteresovaných,“ informoval Športový hokejový klub 37 Piešťany na svojej webovej stránke.

„Následne na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie sa dňom 13.03.2020 predčasne končí aj prevádzka Zimného štadióna v Piešťanoch. O prípadných zmenách budeme športovú informovať na klubovom webe a sociálnych sieťach. Predpokladaný začiatok prevádzky v novej sezóne 2020/21 je 15. júla,“ uvidel prezident klubu Jaroslav Lušňák.

-red- Zdroj: Športový hokejový klub 37 Piešťany  Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972