V nedeľu 24. januára sa napriek zime a chladu stretnú v Piešťanoch veslári. Samozrejme, že nebudú veslovať na Váhu, ale na trenažéroch vrámci X. ročníka halovej regaty. Pretekať sa bude vo všetkých vekových kategóriach, regaty sa zúčastnia aj zdravotne hendikepovaní športovci a priestor bude aj pre neregistrovaných záujemcov a najmenšie nádeje.trenazer regata

Preteky sa uskutočnia tradične v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina. Štart je naplánovaný na 10:30 h, pričom presný časový rozpis bude k známy až po doručení všetkých prihlášok. Tie je možné posielať do 17. januára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára. Dodatočné prihlásenie bude možné aj na mieste, avšak v závislosti od počtu prihlásených pretekárov. Štartovné je 4 € na osobu. Štartovné za pretekára prihláseného po uzávierke je 8 €.

Preteká sa na ôsmich trenažéroch. K dispozícii je tiež 14 trenažérov na rozcvičenie.  Vo všetkých kategóriách budú prví traja ocenení medailami a pamätným predmetom. Bojovať sa bude aj o prvenstvo medzi klubmi, pričom do tejto súťaže sa boduje v každej kategórii prvých 10 miest systémom 1. – 10b, 2. – 9b, 3. – 8b, … Pri menšom počte pretekárov dostáva víťaz počet bodov rovnajúci sa počtu pretekárov.

Preteká sa na vzdialenosti štandardné v príslušnej kategórii. Neregistrovaní pretekári pôjdu na 500 m trati a nádeje na 250 m.

Viacej informácií na http://veslovanie-piestany.sk/sk-sk/trenazerova-regata.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972