Connect with us

Novinky

V Piešťanoch vznikla Asociácia športových klubov, športovci podpísali memorandum

Published

on

Viac ako dvadsať športových klubov kúpeľného mesta, vrátane tých najpočetnejších sa spojilo čím vznikla Asociácia športových klubov. Primárnym cieľom je zlepšenie podmienok pre mládežnícky šport v meste. Memorandom o spolupráci sa zaviazali na spoločnom postupe v cieľoch, ktoré identifikovali v 9 bodoch. Kluby si zároveň po sérii stretnutí zvolili prípravnú komisiu naprieč športmi, ktorá má pracovať na vypracovaní ďalších materiálov.

Memorandum sa okrem spolupráce miestnych klubov a materských či základných škôl dotýka hlavne snahy vytvoriť v meste podmienky smerujúce k rozvoju športujúcej mládeže, zabezpečenie priamej alebo nepriamej finančnej podpory zo strany samosprávy či angažovanosť sa v rámci športovej komisie. Cieľom klubov je zvýšenie percenta športujúcej mládeže, väčšia angažovanosť pri organizácii spoločných akcií či zveľaďovanie športovísk.

Podnetom pre vytvorenie iniciatívy klubov bola, ako uvádzajú členovia prípravnej komisie, „hrubá nespokojnosť s podporou športu v meste a podmienkami, ktoré vytvára mesto pre športujúcu mládež.“ Športové kluby chcú viesť na túto tému s mestom konštruktívny dialóg, keď pracujú na vecných návrhoch, ako aj návrhoch systémových zmien. Okrem toho chcú športové kluby koordinovať svoj postup aj pri spoločných náborových či charitatívnych akciách a spolupracovať s materskými a základnými školami na rozvoji všeobecnej pohybovej aktivity a zvýšiť povedomie o športe v meste.

Advertisement
Hello GPT

Zástupcovia klubov v rámci tejto spolupráce „vyzlečenie klubového trička“ a plánujú pracovať v prospech všetkých športových klubov. Všetci zástupcovia klubu na spoločnom stretnutí potvrdili svoj pocit, že deti a ľudia v Piešťanoch si zaslúžia viac ako momentálne dostávajú. Preto sa chcú uchádzať o podporu športujúcej aj laickej verejnosti a pripraviť návrhy na zlepšenie podpory a fungovania športu v Piešťanoch.

Miro Béreš

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články