Mladí gymnasti zo ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom žali na majstrovstvách kraja úspechy, postupujú do celoštátnej súťaže.

IMG_8456

V stredu 26. marca sa konali na Základnej škole Brezová Majstrovstvá kraja v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. V súťaži družstiev si v kategórii najmladších žiakov – kategórii „A“- výborne počínali chlapci zo ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom, keď obsadili 1. miesto a vybojovali si tak postup na majstrovstvá Slovenska. Tie sa budú konať v Banskej Bystrici. V súťaži jednotlivcov sa umiestnil v „A“ kategórii Jakub Majerský na 2.mieste a Adam Kucharík na 3.mieste a v „B“ kategórii Šimon Koroš vybojoval 1. miesto.

REKLAMA:

Monitoring_dirofilaria_pes

Vo štvrtok 27. marca sa konali na tej istej škole Majstrovstvá kraja v gymnastickom štvorboji žiačok základných škôl. ZŠ s MŠ v Moravanoch nad Váhom tu mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách s nasledovnými výsledkami: v súťaži družstiev v  kategórii „A“ získali 2.miesto, v kategórii „B“ 1.miesto a v kategórii „C“ vybojovali tiež 1.miesto. Víťazné družstvá postúpili na majstrovstvá Slovenska.

V súťaži jednotlivcov sa v „B“ kategórii umiestnila Sára Majerská na 1.mieste a Sabína Gonová skončila na 2. mieste .V „C“ kategórii získala Veronika Jurdová 1.miesto a Eva Domonkosová 2. miesto.

Žiakov na súťaž pripravoval Mgr.Štefan Domonkos, za čo mu patrí veľká vďaka.

Text a foto: Mgr. Ján Jankech

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972