Piešťany budú nadchádzajúci týždeň hostiť konferenciu Šport Quo Vadis. Vo štvrtok 27. septembra sa v hoteli Park stretnú odborníci z viacerých oblastí od športu, cez právo až po fyzioterapiu a psychológiu, aby hľadali odpovede na otázku stanovenú v názve. Organizátorom konferencie je Asociácia športových klubov Piešťany s odborným partnerom Učenou právnickou spoločnosťou, pod odborným dohľadom Jána Filca.

„Šport možno vnímať ako integrálnu súčasť každej vyspelej spoločnosti – je tomu tak aj u nás? Existuje veľa definícií vyjadrujúcich podstatu a význam slova ŠPORT. Ide o fyzickú aktivitu alebo zručnosť, ktorej snaha je rekreovať. V zásade je jedno, či už pre rôzne súťaže, vlastné potešenie, pre dosiahnutie osobného zlepšenia sa, prípadne vývoja zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu cieľov a zámerov. Jedno je však isté, dnešná doba sa zmenila a aktívne trávenie voľného času sa stáva čoraz aktuálnejšou témou,“ píšu organizátori v predslove ku konferencii.

„Z hľadiska dôležitosti aspektov pohybu, zdravého fyzického a psychického vývoja našich detí je veľmi dôležitý mládežnícky šport, a to je jedno, či sa jedná o rekreačný, amatérsky alebo o šport na profesionálnej úrovni. Pre nastavenie správneho prístupu a konceptu rozvoja športu je dôležité diskutovať súčasne o viacerých vzájomne prepojených témach. Ako každá iná činnosť, aj šport si vyžaduje pravidlá. Na tento účel vyšiel Zákon o športe, ktorý nám bližšie na konferencii predstaví jeho spoluautor Peter Sepeši,“ pozýva na akciu Peter Bohuš, prezident AŠK PN.

Dôležitú úlohu v oblasti pohybu zohráva školský systém SR a jeho štátny vzdelávací program. Aké sú možnosti zvyšovania záujmu žiakov o šport na základných školách, bude predmetom príspevku Mariana Majzlíka, predsedu Slovenskej asociácie športu na školách. Zmeny, ktoré nastali v spoločnosti, je potrebné nielen zaznamenať, ale aj správne reagovať na ich ďalší vývoj. Významný športový odborník, bývalý športovec, úspešný hokejový tréner Ján Filc  predstaví svoj pohľad na prácu trénera s deťmi milénia.

„Šport robíme preto, aby sme boli vitálni, šťastní a hlavne zdraví. S pohybom však niekedy prichádzajú aj zranenia. Cieľom prednášky Dávida Líšku, fyzioterapeuta VŠC Dukla Banská Bystrica, osobného fyzioterapeuta Mateja Tótha, je rozobrať patogenézu a hlavne preventívne cvičenia pred závažným poranením pohybového aparátu u dospievajúcej populácie športovcov. Ako rodičia, tréneri a klubová kultúra ovplyvňujú psychiku športovca, nám predstaví svojím príspevkom Peter Kuračka, športový psychológ, mentálny tréner a kouč,“ predstavuje prednášajúcich P. Bohuš. 

Význam školských športových súťaží pre získavanie detí k pravidelnému športovaniu, vyhľadávanie talentov a zvyšovanie ich športového majstrovstva bude predmetom prednášky Antona Javorku, čestného predsedu Slovenskej asociácie športu na školách a čestného člena Slovenského olympijského výboru.

Organizátori pozývajú všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac nielen o športe. Detailný program, ktorý sa bude odohrávať vo forme prednášok, diskusného fóra a  neformálnych diskusií so začiatkom o 13:30 h nájdete tu.  Prihlásiť sa môžete cez formulár, vstup je bezplatný.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972