Necelý mesiac zostáva do začiatku preteku GRAND PRIX SLOVAKIA 2015 vznášadiel, ktorý je štvrtým kolom Majstrovstiev Európy. Po dlhých rokoch tak do Piešťan opäť zavítajú najlepší pretekári v tomto športe. 

th_20100606_8947[1]Cez víkend 15. – 16. augusta sa bude pretekať v kategóriách FN, FJ, F50, FS, F2, F1, pričom sa očakáva účasť  40 až 50 pretekárov z desiatich štátov Európy.

Prvé kolo Majstrovstiev Európy sa konalo v anglickom Hackett’s Lake, druhé v Grez Neuville vo Francúzku. Tretie je naplánované začiatkom augusta vo francúzskom Prudhomate. Potom nasledujú Piešťany, nemecký Saalburg a posledné kolo sa opäť uskutoční v Anglicku, konkrétne v Towcesteri.

Trať pretekov v Piešťanoch je situovaná do lokality Lodenice. Štartovať sa bude na trávnatej ploche na úrovni autokempingu. Do vody budú schádzať vznášadlá za beachvolejbalovým ihriskom. Smer jazdy je naprieč Váhom k opačnému brehu, nasleduje otočka proti prúdu, potom zákruta okolo bóje vpravo a pred vyjdením na súš musia pretekári zvládnuť ešte jedno prudké otočenie vľavo.

lodenica_track-1030x366

Preteky začínajú v sobotu tréningami o 10:30 h. Depo bude pre verejnosť otvorené počas obedňajšej prestávky. Prvá rozjazda je na pláne o 14:00 h. V nedeľu sa začína trénovať o 10:00 h. Tretia rozjazda je naplánovaná na 12:30 h. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční približne 16:10 h.

Program

SOBOTA – 15.august 2015
8.00 Prihlasovanie pretekárov a technická kontrola vznášadiel
8.30 Kontrola trate
9.20 Rozprava komisárov a organizačného tímu
9.30 Rozprava pretekárov
10.30 Tréning Formula 1
11.00 Tréning Formula 2 + S + 50
11.30 Tréning Formula N
12.00 Tréning Formula 1 + 2 +S +50
Tréning Formula N
Obedná prestávka DEPO OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ
14.00 1. ROZJAZDA FORMULA N
1. ROZJAZDA FORMULA 50
1. ROZJAZDA FORMULA S
1. ROZJAZDA FORMULA 2
1. ROZJAZDA FORMULA 1
16.00 2. ROZJAZDA FORMULA N
2. ROZJAZDA FORMULA 50
2. ROZJAZDA FORMULA S
2. ROZJAZDA FORMULA 2
2. ROZJAZDA FORMULA 1
20.00 Večera pre účastníkov a hostí

NEDEĽA – 16.august 2015
9.00 Rozprava komisárov a organizačného tímu
9.30 Rozprava pretekárov
10.00 Tréning Formula 1
11.20 Tréning Formula 2 + S + 50
10.40 Tréning Formula N
11.00 Tréning Formula 1 + 2 + S + 50
11.15 Tréning Formula N
Obedná prestávka DEPO OTVORENÉ PRE VEREJNOSŤ
12.30 3. ROZJAZDA FORMULA N
3. ROZJAZDA FORMULA 50
3. ROZJAZDA FORMULA S
3. ROZJAZDA FORMULA 2
3. ROZJAZDA FORMULA 1
14.30 4. ROZJAZDA FORMULA N
4. ROZJAZDA FORMULA 50
4. ROZJAZDA FORMULA S
4. ROZJAZDA FORMULA 2
FINÁLOVÁ ROZJAZDA FORMULA 1
CCA 16.00 OPEN PRETEK
CCA 16.10 SLÁVNOSTNÉ VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972