Na tradičnom šachovom turnaji Karola Slováka, sa deň pred Silvestrom 2016, stretlo vo Vrbovom 97 šachistov. V priestoroch Kúrie Mórica Beňovského slávnostne zahájila, aj ukončila a odovzdala ceny pani primátorka mesta Vrbové, Dott. Mgr. Ema Maggiová. O desať cien v hlavných kategóriách a 22 vecných cien zápolili šachisti v partiách na 2×15 minút deväť kôl. Príjemnú a priateľskú atmosféru turnaja umocnil tiež tradične výborný guláš v pohostinstve Hanka od pána Matejíka. Turnaj bol dramatický až do posledného kola, o čom svedčí fakt, že prví piati hráči mali zhodne po 7 bodov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pomocné kritériá napokon určili toto poradie:
Pohár a finančnú cenu 150,-EUR, získal IM Miroslav Maslík z ŠK Modra, pohár a 70,-EUR za druhé miesto Rastislav Kavoň z ŠK Komplet Modranka, za tretie miesto pohár a 30,-EUR IM Zpěvák Pavel z ŠK Dubnica na Váhom. 5 a pol bodu nahrala Ema Poliaková, ktorá získala pohár a 10,-EUR v ženskej kategórii. Darilo sa aj šachistom zo ŠK Kúpele Piešťany, Peter Kundrík celkovo 10. miesto, 15. miesto Peter Ábel, Anton Mihálik vyhral kategóriu hráčov do 2000 ELO bodov, Jozef Slabý kategóriu do 1800 ELO bodov. Kategóriu do 1500 ELO bodov získal Ferdinand Dubnička z ŠK Dubnica nad Váhom. Ďalšie poháre a 10,-EUR získali ako najlepší junior zahraničný zástupca zo Škótska Lennart Koehn a najlepší senior, FM Pavel Čertek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Upomienkovými predmetmi sme potešili aj najmladšieho/8-ročného/ účastníka Athanasiosa Karapetsasa z ŠK Dubnica nad Váhom a najstaršieho účastníka Jána Čuridla z ŠK Kúpele Piešťany.

Na záver patrí vďaka všetkým, ktorí toto podujatie podporili: Mesto Vrbové na čele s pani primátorkou, firmám a priateľom: Chirosan s.r.o., Jozef Šuster, rodina Karola Slováka, Igor Spál, Jozef Matejík, Marián Bartulák, Peter Majerník, Movak- Dušan Miezga, pohostinstvo BAJ, Svet pečenia- Ann Bandíková, drogéria N+N- Netsch, František Tahotný, Víno Sabo a Marcel Zemko.

-Peter Podjavorinský-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972