Veľká cena Komárna v rýchlostnej kanoistike zapísala v dňoch 15. a 16.júna 2019 svoju 61. kapitolu. Kajak & kanoe klub Komárno pod vedením predsedu Ladislava Broczkeho organizáciu pretekov zvládol na veľmi dobrej úrovni.

Vyšlo aj počasie a stav rieky Váh bol ideálny. Pretekov sa zúčastnilo celkom 480 pretekárov z 28 oddielov Slovenska, Maďarska a Talianska. Počas dvoch dní štartéri odštartovali 146 jázd. Pretekalo sa na 500 m a 5000 m trati vo všetkých vekových kategóriách.

Pretekári z ŠK KAJAK Moravany nad Váhom si priniesli tiež niekoľko medailí.

1.miesto Alexandra Minariková v C1 13 ročné 500m a 5000m
2.miesto Sabina Gallová C1 14 ročné 500m aj 5000m, Eliáš Zachar K1 2000m 11 roční, Richard Jahoda s Ľubomírom Cyprichom C2 kadeti 500m
5.miesto Emma Bednárová s Kristinou Chudou K2 500m, Richard Jahoda s Ľubomírom Cyprichom C2 5000m
6.miesto Richard Jahoda C1 500m
7.miesto Richard Jahoda C1 5000m
10.miesto Alexander Gallo K1 2000m 11 roční
11.miesto Anton Pernisch a Matuš Benko K1 5000m
19.miesto Šimon Mokoš K1 2000m 11 roční

ŠK KAJAK Zdroj: www.kajakkomarno.sk Foto: Adriana Gallová

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972