Asociácia športových klubov Piešťany pripravila ďalšiu zo vzdelávacích aktivít. Aktuálnou témou je „Prvá pomoc na športoviskách“. O tom, že nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať vedomosti ako ju poskytnúť, svedčí aj nedávny prípad, keď v Skalici zomrel na trávniku len 14-ročný futbalista.

 

Diskutované budú rôzne aspekty prvej pomoci ako napr. náhle stavy pri športe, náhle srdcové zlyhanie u športovcov (rizikové skupiny, rizikové prostredie, kardiopulmonálna resuscitácia). Hovoriť sa bude o odporúčaniach Európskej resuscitačnej rady pre športovcov a organizátorov na zvýšenie bezpečnosti športových podujatí ako i o legislatívnych normách na zabezpečenie športových podujatí  na Slovensku.

Lektorkou, ktorá záujemcov uvedie do problematiky prvej pomoci na športoviskách je  Mgr. Beáta Macejková. Vyštudovala Slovenskú zdravotnícku univerzitu so špecializáciou pre urgentnú zdravotnú starostlivosť a anestéziológiu a resuscitáciu.

Má prac z oddelenia anestéziológie a urgentnej medicíny a v záchrannej zdravotnej službe. B. Macejková je lektorkou a autorkou vzdelávacích programov pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania v problematike resuscitácie v SR a ČR.

Vstup je voľný, treba sa však registrovať

Prednáška a diskusia sa uskutoční 20. mája 2019 17:00 h v KSC Fontána.  Vstup je zdarma, podmienkou je len včasná registrácia z dôvodu obmedzenej kapacity sály.

-inf- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972