Piešťanskí vodáci obsadili aj všetky tri stupienky

Piešťanskí vodáci obsadili aj všetky tri stupienky

10. júla 2015 Off Od PNky.sk

Piešťanskí mladí vodáci sa zúčastnili 4. – 5. júla pretekov v rýchlostnej kanoistike pod názvom Novácka 500 – vka, kde si zmerali sily so svojimi rovestníkmi. Celkovo ako klub skončili na krásnom štvrtom mieste medzi 21 klubmi zo Slovenska, Čiech, ale aj Nového Zélandu. Pretekalo sa na tratiach 200, 5000 a 2000 m v disciplínach K1, K2, C1 a C2. Napriek tropickým teplotám sa im podarilo získať medailové umiestnenia a v kategórii 12-ročných chlapcov obsadili dokonca všetky tri stupienky.

Na 2000 m trati si zlato vypádlovali: Samuel Podhradský v K1 a v K2 spolu s Branislavom Jurčom a Daniel Rybanský v K1. Striebro: Daniel Ragula v K1 a v K2 spolu s Filipom Sabom, Michal Jurčo v K2. Bronz: Branislav Jurčo v K1, Timea Henry s Nicol Šutovskou v K2.

Na 500 m trati si stupienok víťazov vybojovali: Michal Jurčo v K1 a Romana Mikušová v K1. Striebro: Daniel Rybanský v K1 a Alexander Bóri s Dávidom Doričkom v K2. Bronz:Timea Henry s Nicol Šutovskou v K2, Michal Lenický s Róbertom Keresctes v C2.

Na štvrtom mieste skončili: 3x Viktória Šebová v K1 na 500 m, 2000 m aj v K2 s Líviou Mikloškovou na 2000 m, Romana Mikušová v K1 na 200 m, Michal Polakovič v C1, Dávid Ragula s Alexejom Slezákom v K2 na 200m.

Piate miesto patrilo: 2x Hanke Gavorovej v K1 na 2000m, Danielovi Rybanskému s Michalom Jurčom v K2, Dávidovi Ragulovi s Alaxejom Slezákom v K2, Lívii Mikloškovej s Viktóriou Šebovou v K2 na 500 m, Michalovi Lenickému v C1 na 200 m a 500 m, Alexandrovi Bórimu v K1 na 500m, Dominike Girethovej s Patríciou Benkovou v K2 na 500 m.

Šieste miesto získali: Michal Zrutta, Filip Sabo a Lenka Stískalová v K1 na 2000 m.

Text a foto: S. Podhradská. Na fotografii – zľava: Ragula D., Podhradský S. a Jurčo B.