Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km, Matej Tóth, navštívil osobne piešťanskú základnú ZŠ Brezová vrámci vyvrcholenia pôsobenia Športovej akadémie Mateja Tótha na tejto škole. Jeho návšteva bola odmenou a poďakovaním za športové úspechy žiakov, úsilie, ktoré venovali na získanie grantu O2. ZŠ Brezová bola jedinou piešťanskou školou, ktorá sa do tohto projektu zapojila.

Získanie grantu si deti museli „vybehať“ v celoslovenskej súťaži a pridali sa tak k ďalším 33 školám na Slovensku, ktoré v súťaži uspeli. Popri tvrdej príprave na ME sa náš olympionik venuje aj športovej príprave mladej generácie. Tím odborníkov vypracoval metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový proces sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.

Deti na našej ZŠ Brezová sú vedené vyškoleným trénerom a zanieteným športovcom Mgr. Štefanom Hauserom. Vďaka jeho úsiliu získavajú motiváciu športovať.

Bronislava Fačkovcová/red Foto: Martin Ričany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972