V sobotu 15. júla sa v Piešťanoch uskutočnil štvrtý ročník Night City Run. Na trate dlhé 5 alebo 10 km sa vydalo celkovo 244 bežcov, čo je o osemdesiat viac ako pri predošlom ročníku.

Bežci vyrazili z Námestia slobody po Teplickej ulici, ďalej po cyklochodníku okolo Dubovej smerom na sever až ku kostolu Sv. Štefana. Najsevernejšou časťou trate bola otočka okolo parčíka pri ulici Bodona a potom už bežali späť po ulici Pod Párovcami a Mestským parkom cez Sad A. Kmeťa späť na Námestie slobody.
Na 5 km trati v kategórii žien bola najrýchlejšia Erika Zemanovičová z Gladiators team Partizánske a v kategórii Ž40 Katarína Drahovská z ŠBR Piešťany. Medzi mužmi na 5 km trati dominoval Denis Horil z PFK a v kategórii M40 Eduard Kučkovský z TJ Družba Piešťany.
Desaťkilometrový pretek medzi ženami vyhrala Jana Úradníkova z TJ Družba Piešťany. V kategórii Ž40 bola najrýchlejšia Jana Kleskeňová z AKV Bratislava. Mužský pretek na 10 km ovládol Piešťanec Ondrej Kubo pretekajúci za 3NT Bratislava. V kategórii M40 bol najrýchlejší Jozef Jurčík zo Skalice. Kompletné výsledky nájdete tu.

Po preteku nasledovala zábava na Námestí slobody, o ktorú sa postarala skupina Gladiátor s predkapelou Double Trouble a na záver vystúpili Piešťanci z Coverage.

-text a foto: th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972