Počas piatich ročníkov Letného plaveckého kempu Martiny Moravcovej pomohla naša najlepšia plavkyňa zdokonaliť sa už 700 plaveckým nádejám. V tomto roku sa kempu zúčastnilo spolu 164 detí, z toho dve tretiny tvorili dievčatá. Až 42 detí nemuselo za kemp platiť nič, pretože ich podporila Nadácia Poštovej banky.

moravcova detiMartina Moravcová so svojimi deťmi

REKLAMA

MONKEY

Martina Moravcová každý rok venuje tri týždne svojho voľného času mladým plaveckým nádejám. Od rána do večera s nimi trénuje, preberá správne techniky plávania či stravovací režim.

„Aj tento rok bolo našim cieľom odovzdať deťom odborné plavecké vedomosti, na ktorých môžu ďalej budovať a rozvíjať svoj talent a ktoré si odnesú do celej sezóny. Naučili sme ich nové cvičenia, odstraňovali sme technické nedostatky ich štýlu a skúmali techniku svetových plavcov na videách. Beseda s doktorom a bývalým plavcom Igorom Bukovským zas zlepšila ich vedomosti v oblasti výživy a regenerácie,“ približuje Martina Moravcová.

Kemp prebiehal v troch turnusoch od 29. júla do 21. augusta 2014. Prvý týždeň bol určený pre 10 a 11-ročné deti. „Záujem o kemp v tejto kategórii bol taký silný, že sme museli rozširovať kapacity. Mali sme tu až 66 najmladších plavcov,“ spresňuje. V druhom turnuse absolvovalo kemp 51 detí vo veku 12 a 13 rokov a v treťom turnuse 47 mladých 14 až 16-ročných nádejí.

Za päť rokov existovania sa kempu zúčastnilo viac ako 700 plaveckých nádejí. Nadácia Poštovej banky každoročne podporuje 42 mladých plavcov. Z toho 36 na základe celoročných plaveckých výsledkov a 6 na základe Divokej karty. Tá je určená pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deti si Divokú kartu museli naozaj zaslúžiť, zavážila nielen esej od samotného plavca, ale aj referencie od triedneho učiteľa i trénera.

„Viacerí absolventi nášho kempu sa dokázali presadiť v silnej konkurencii európskych plavcov, to dokazuje, že práca s deťmi má zmysel. Nastávajúcim plaveckým hviezdičkám sa snažím pomôcť v ich rozvíjajúcej sa kariére, na ktorej prahu sa zatiaľ iba nachádzajú,“ hovorí Martina o mladých nádejach.

Prihlášky na budúcoročný kemp môžu nedočkavci začať posielať už od decembra 2014.

Text a foto: Tlačová správa (krátené)

REKLAMApn_inline_web494

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972