Prvý cvičebný maratón na Slovensku, s cieľom podporiť ľudí so sklerózou multiplex, sa  uskutočnil v sobotu 7. februára sa v priestoroch Fitness SiTy v Piešťanoch. Za jeho organizáciou stojí Nadačný fond Impuls z Prahy a podujatie s názvom „24hodinový maratón s roztroušenou sklerózou“ alebo MaRS 2015 má za sebou v Čechách už štyri úspešné ročníky. U nás jeho organizáciu zabezpečil Slovenský zväz sclerosis multiplex.

IMG_6604_resize

Okrem Piešťan sa štafetovým spôsobom uskutočnilo podujatie tiež v Brne, Českých Budejovicích, Hradci Králové, Kyjove, Průhonicích u Prahy a ďalších siedmych mestách vrátane mesta Valens vo Švajčiarsku. Účastníci tak necvičili len sami pre seba, ale prostredníctvom internetového telemostu si vyjadrovali vzájomnú podporu.

IMG_6570_resize

Motto MaRS znie „Sme roztrúsení po celom svete.“ Núti k zamysleniu, ale zároveň z neho zaznieva dávka spolupatričnosti a humoru. Takým bolo aj podujatie. Bolo plné humoru a dobrej nálady, rôzne vekové skupiny cvičili na posilňovacích strojoch, bežeckých pásoch aj fit loptách. Zúčastnilo sa ho viac ako sedemdesiat ľudí medzi ktorými boli členovia viacerých klubov sklerózy multiplex na Slovensku, ich rodinní príslušníci a priatelia. Zapojili sa tiež zástupcovia spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou pomôcok na odstraňovanie architektonických bariér v domoch.

 IMG_6624_resize

Spoločné podujatie, ktoré je koncipované ako puzzle – skladačka, spojená prostredníctvom telemostu zo vzájomne prepojených stanovísk, má motivovať ľudí k pohybu, ktorý je pri ochorení veľmi dôležitý. Pre účastníkov bola veľmi dôležitá masovosť, ktorá im dodala veľké množstvo energie a pozitívneho prístupu. Akcia má tiež rozšíriť znalosti o možnostiach rehabilitácie, uskutočniť zbierku na starostlivosť a pomôcky, ktoré nehradia zdravotné poisťovne a v neposlednom rade informovať verejnosť o ochorení skleróza multiplex. S nápadom usporiadať takúto osvetovú akciu prišli pred štyrmi rokmi sami pacienti. Na Slovensku momentálne pôsobí dvadsaťštyri klubov sklerózy multiplex, ktoré združujú viac ako tisícdvesto členov.

 IMG_6622_resize

Podľa slov Jarmily Fajnorovej, prezidentky Slovenského zväzu sclerosis multiplex, je najdôležitejším prínosom 24hodinového maratónu práve spoločná aktivita, vzájomná podpora a dobrá nálada.  „Tešte sa na budúci rok, budeme cvičiť vo viacerých mestách.  Verím, že sa zíde čo najviac cvičencov a budú tiež zdieľať tú istú radosť, čo máme teraz my,“ vyjadrila svoje prianie do budúceho roka.

IMG_6695_resize

– lt –

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972