Nový systém prideľovania dotácií športovcom preberala okrem iného Komisia pre šport a rekreáciu pri Mestskom zastupiteľstve na podnet jej predsedu Jozefa Drahovského na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 27. apríla.  Tému o tom, koľko peňazí dáva mesto do športu, otvoril na minulom rokovaní miestneho parlamentu aj poslanec Denis Kristek, ktorý porovnával naše čísla s inými mestami. Keďže je koncepcia podpory športu v Piešťanoch len vo svojich začiatkoch, členovia komisie diskutovali hlavne o dotáciách z mestského rozpočtu, o tom, či je možné ich zvýšiť a tiež o forme prerozdeľovania, ktorá by obsahovala určitý bodovací systém.

IMG_5821_resize

 

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Pre prideľovanie podpory fyzickým a právnickým osobám má mesto schválené všeobecne záväzné nariadenie. Dotácie na jeho základe môžu radní prerozdeľovať jednotlivcom aj športovým klubom, ale financie by nemali napríklad ísť na investície, odvody či mzdy. Komisia sa zhodla na tom, že nové písomné žiadosti o dotáciu by mali obsahovať aj určité hodnotiace kategórie. Kontrolný orgán následne overí pravdivosť uvedených údajov a v prípade zistenia nedostatkov by bol klub vylúčený zo systému podpory.

Zástupcovia komisie preberali tiež rozdelenie individuálneho a kolektívneho športu. Podľa niektorých členov je dôležité prihliadať na viaceré faktory, a ak bude zavedené bodovanie klubov či jednotlivcov, treba k nemu pristupovať nadmieru citlivo. Kritériami pre financovanie jednotlivých odvetví, ktoré predložil poslanec Jozef Drahovský, by mali byť napríklad výsledky, popularita športu, množstvo členov športového klubu, účasť na vrcholových pretekoch či počet zorganizovaných verejných podujatí. Proces vytvárania systému podpory by chceli úplne ukončiť do konca tohto roku.

-lt-, ilustračné foto: Mário Petlák, Lukáš Turňa

Prečítajte si aj: Poslanci budú schvaľovať aj dotácie, pozrite si návrhy komisí

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972