Connect with us

Novinky

Ján Stachura: Znie to smiešne, ale konečne si môžeme dovoliť upratovačku

Published

on

Jesenná časť futbalovej sezóny sa preklopila do druhej polovice a zatiaľ sa všetky A tímy držia v hornej polovici tabuľky. Futbalový klub PFK Piešťany je podľa slov prezidenta klubu Jána Stachuru na najbližšie obdobie stabilizovaný, no podpora miestneho športu vo všeobecnosti má pred sebou dlhú cestu. Viac prezradil v rozhovore.

Začnime futbalom. Pri jednotlivých tímoch sa premiešali tréneri, z dorastu prešiel do A-tímu Martin Javorka, ktorý vytvoril tandem s Martinom Krajčovičom, U19 prebral Cyril Stachura, starších žiakov Szilárd Petényi. Čo bolo cieľom?

Strategickým krokom bolo posunutie trénera dorastu k tímu mužov. Jedným z hlavných dôvodov je, že sem prešlo mnoho jeho bývalých zverencov z dorasteneckej kategórie a našou filozofiou je dlhodobé zapracovanie vlastných odchovancov do A-tímu. Szilárd Petényi sa vrátil ku kategórii, kde niekoľko rokov už pôsobil a Cyril Stachura bol ako najskúsenejší tréner poverený vedením staršieho dorastu, ktorý je našim kľúčovým mládežníckym tímom. Zároveň sa snažíme zdvojovať trénerské posty, aby každé družstvo malo postupne okrem hlavného trénera aj asistenta. Je to dôležité, ak chceme zvýšiť kvalitu tréningového procesu, a takisto reakcia na neustále sa zvyšujúci počet detí v jednotlivých kategóriách.

Po postupe do piatej ligy sa šepkalo o víťazstve v súťaži. Muži vstúpili do jesennej časti prehrou a zaznamenali aj viaceré straty bodov, najmä v domácich zápasoch. Aké sú vízie vedenia, je ešte boj o postup reálny?

Boj o postup je určite stále reálny, zároveň ho však nekladieme za podmienku. Piata liga je veľmi kvalitnou súťažou, a keď chceme dávať čo najviac príležitosti mladým hráčom, musíme rátať s tým, že ich vývoj nebude bezproblémový a lemovaný len víťazstvami. Zároveň však chlapcom verím v tom, že progres bude značný už túto sezónu. Ak by nakoniec vyšiel aj postup, bolo by to niečo fantastické. Ako som však povedal, nie je to podmienka. Klub sa nachádza v situácii, keď je stabilizovaný a na veľmi dobrej a zdravej ceste, tréneri majú našu plnú dôveru a sme trpezliví. Verím, že skôr či neskôr sa do štvrtej ligy, ktorá je našim pomysleným cieľom dostaneme a budeme v nej robiť dobré meno piešťanskému futbalu.

Prišli aj posily, súpisku doplnili viacerí hráči dorastu, bude to stačiť alebo sa cez zimnú prestávku posilní A-mužstvo?

Družstvo ostalo viac-menej pokope a bolo doplnené o hráčov dorastu. Hľadali sme ešte niekoho skúseného, kto by dokázal byť vzorom pre mladých a potiahnuť ich, čo sa nám však nepodarilo. Našou prioritou bol návrat miestneho odchovanca a bývalého ligového hráča Jaroslava Prekopa, ktorý sa však na poslednú chvíľu rozhodol predĺžiť angažmán v Rakúsku. To nám urobilo trochu škrt cez rozpočet, keďže už bol pokročilý čas prestupového obdobia. Nechceli sme priviesť nasilu niekoho nevhodného, takže tento cieľ – priviesť jedného či dvoch skúsených kvalitných hráčov presúvame do zimného obdobia.

Aké sú ambície dorastu, keď vieme, že vyššie sa už postúpiť nedá? Zatiaľ v silnej konkurencii bojujú statočne. Najmä U17 prekvapila, keďže sa chvíľu pohybovali na čele tabuľky.

Ambíciou je stabilizovanie družstva v tejto súťaži na dlhé roky a vychovávať hráčov pre družstvo mužov. Pre mňa osobne je väčším prekvapením postavenie a celkové fungovanie U19, za čo patrí veľká vďaka trénerovi. S kádrom, ktorý tvoria prevažne mladší hráči dokážu porážať aj bašty futbalu, ktorých ekonomické možnosti sú úplne niekde inde ako naše. Mladší dorast nám robí samozrejme tiež veľkú radosť. Vedeli sme, že družstvo je kvalitne poskladané, majú skúseného trénera, takže len potvrdzujú naše predpoklady a zároveň sú dôkazom ako veľmi sa skvalitnila naša práca s mládežou.

Ešte zaujímavejšia situácia vyzerá byť u žiakov, ktorí majú dokopy 5 tímov (U15, U13, U15B, U13B, U12C). Zvládajú toľko zápasov alebo máme naozaj takú širokú základňu?

Máme jednoznačne širokú základňu. Toľko družstiev máme preto, aby sme dokázali poskytnúť dostatočnú zápasovú prax a priestor na rozvoj každému hráčovi. Je to o skvalitnení práce s mládežou, čo sa odráža aj na počte hráčov a na ich výkonnosti. Dôkazom sú vysoké súťaže, ktoré naše družstvá hrajú a spôsob, akým ich hrajú. Okrem družstva U15B sú všetky žiacke, dorastenecké aj prípravkárske družstvá umiestnené do 6. miesta, čo svedčí o obrovskej vyrovnanosti a koncepčnej práci s každou vekovou kategóriou. Postupne sa dostávame do situácie, keď dokážeme naplniť v každom ročníku 20 hráčov, čo v klube nemá obdobu. Počtami môžeme konkurovať najlepším klubom. Od najmenšej kategórie 5-ročných prípravkárov až pod 19-ročných dorastencov.


S množstvom zápasov však rastú aj výdavky na trénerov, výjazdy a podobne. Dokonca dorast cestuje do talianskej Verony na medzinárodný turnaj. Vyzerá to tak, že klub je finančne sebestačný.

Dalo by sa to tak nazvať, sme na dobre ceste, aj keď od ideálu máme ešte ďaleko. Dorast aj muži hrajú vyššie ligy oproti minulosti, čo je výrazne poznať na výdavkoch. V súčasnosti však máme dobre obsadený manažment, ktorý sa stará o chod klubu a pracuje na získavaní väčších či menších partnerov, vďaka ktorým dokáže byť klub konkurencieschopný. S nimi a dobrou poctivou prácou ľudí v klube sa postupne posúvame vpred. Nesmieme však zabudnúť, že veľkú časť finančnej záťaže nesú rodičia športujúcich detí. Rodičia prakticky suplujú úlohu samosprávy, ktorá na činnosť klubu prispieva necelým 1% do rozpočtu klubu. Zvyšných 99% musíme nejako zabezpečiť, čo sa chvalabohu vďaka vyššie uvedeným skutočnostiam zatiaľ darí. Čaká nás však ešte mnoho práce a pred nami je mnoho ďalších výziev.

Napríklad?

Pre ilustráciu uvediem, že momentálne sa nám jednu výzvu podarilo splniť a dokázali sme konečne zabezpečiť financie a prijať do pracovného pomeru upratovačku, ktorú sme si nemohli posledné roky dovoliť. Pritom je to základná vec fungovania v takom obrovskom areáli, pre nás však dlho nedosiahnuteľný cieľ, ktorý sa teraz podaril. Okrem toho neustále pracujeme na projektoch, ktoré by zveľadili areál, či už ide o sociálne zariadenia alebo športovú infraštruktúru.

Spolupracujete na projektoch aj s mestom Piešťany, máte s nimi aj nejaké konkrétne dohody?

V posledných mesiacoch sme v reakcii na vypísané výzvy podali projekty na Úrad vlády, na Slovenský olympijský výbor, na Západoslovenský futbalový zväz. Všetko na zveľadenie športovej infraštruktúry a sociálnych zariadení. Mesto nám v týchto aktivitách príliš nepomáhalo, pri poslednom projekte sme dúfali, že žiadateľom o grant bude mesto, čo však z určitých príčin nevyšlo, no bude však pozitívne kvitovať akýkoľvek úspešný projekt.

Štadión je majetkom mesta, ktorý máte v prenájme. Budú sa podieľať spolufinancovaním v prípade úspešného projektu?

Klub nemá dostatok financií na takúto investíciu, tak pevne verím, že áno. V prípade negatívneho stanoviska mesta budeme musieť nájsť pomoc u iných partnerov, nič iného by nám neostávalo. Ale ako vravíte, ide o mestský majetok, my sa o neho staráme najlepšie ako vieme, zastrešujeme všetky revízie, opravy, kontroly a potrebné veci pre fungovanie areálu a budovy, ktorá už niekoľko desaťročí pamätá. Zároveň v tomto areáli fungujeme s klubom, ktorý neustále napreduje, zastrešuje najviac detí v Piešťanoch a v neposlednom rade optimalizuje svoje fungovanie v súlade so zákonom o športe. Verím, že to sú silné argumenty pre prípadnú finančnú pomoc s akýmkoľvek projektom. Koniec koncov, stále ide o zveľaďovanie mestského majetku.

Mesto deklarovalo záujem o výstavbu atletickej dráhy. Ako sa staviate k tomuto projektu, ktorý je v areáli futbalového štadióna?

Jednoznačne kladne, budeme veľmi radi ak sa projekt podarí zrealizovať. S mestom o tejto téme komunikujeme, s primátorom sme si nedávno prechádzali areál a riešili detaily. Pre nás je kľúčové to, aby nám mesto nahradilo trávnaté plochy za bránou, o ktoré výstavbou dráhy prídeme. Máme prísľub vytvorenia náhradnej plochy vedľa umelej trávy, ktorá je vhodná aj vďaka osvetleniu.

V odpovedi na jednu z otázok hovoríte, že rodičia suplujú úlohu samosprávy, lebo tá nepodporuje finančne šport. Pôsobíte ako poslanec mestského zastupiteľstva. Mení sa niečo v športe v Piešťanoch?

Robím všetko preto, aby tomu tak bolo. Pri tvorbe budúcoročného rozpočtu som podal návrh na zvýšenie rozpočtovej požiadavky dotácii do športu. V prípade, že to mesto nezapracuje do návrhu rozpočtu, podám na zastupiteľstve pozmeňujúci návrh. Nie je to však o mne, musí byť na to vôľa v zastupiteľstve, o čom nie som úplne presvedčený, aj keď všetci sa tvária ako veľmi chcú podporovať šport. To poviem na rovinu.

Prebehli už nejaké rokovania?

Prebiehajú už dlhšiu dobu medzi vedením mesta a Asociáciou športových klubov. Mesto dnes vie, že sme trpezliví, ale zároveň vytrvalí v našej aktivite. Nežiadame nesplniteľné, vieme, že navýšenie prostriedkov nemôže byť jednorazovo vysoké. Žiadame však, aby Piešťany nastúpili na postupnú cestu a začali sa robiť systémové kroky. Tie do budúcnosti pomôžu nielen športu, ale aj iným oblastiam samosprávy. Zároveň vnímame pozitívne, že mesto reflektuje dobré návrhy a pomáha aj nepriamou podporou. Napríklad v otázke telocviční, či pri tvorbe projektu plavárne, ktorý je konečne uchopený správne po každej stránke.

Má mesto na to, aby zvýšilo finančnú podporu športových klubov?

Vedenie mesta so mnou nebude súhlasiť, ale jednoznačne áno. Ide o priority a vytvorenie koncepcie. Počúvame, že keď dáme do športu nebudeme kosiť a svietiť, ale to nie je koncepcia. Každému je jasné, že tu máme kapitálové výdavky, ktoré nemôžeme použiť. Prenesený výkon štátnej správy zase odkrojí väčšinu bežných výdavkov. Ide však o to ako naložíme s tým zvyškom. A tu nastupuje určenie priorít a manažérska šikovnosť, schopnosť tvoriť koncepciu, systémová práca. U nás sú všetky financie natlačené len v určitých oblastiach, napríklad v kultúre. Iné mestá si s tým vedia poradiť a majú výdavky rozložené rovnomernejšie. Je podľa mňa dosť strategických možností, ako z dlhodobého hľadiska efektívnejšie presunúť financie tak, aby netrpeli iné oblasti a zároveň sa zvýšila podpora športu. Ale to je na dlhšiu debatu.

Vrátil by som sa k futbalu. Vyzerá to tak, že sa do mesta vrátil amatérsky šport, liga malého futbalu má veľký úspech. Čomu to pripisujete?

Rád by som povedal, že nám, ale veľká vďaka a najväčšia zásluha patrí najmä ľuďom, ktorí sa starajú o organizáciu. My len poskytujeme priestory a ihrisko. Je to vynikajúci formát súťaže pre amatérske tímy, každý zápas je natáčaný, má to svoju úroveň a čo je veľmi sympatické, aj divácku podporu. V lete sme tu hostili dokonca Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, čo bola veľmi podarená akcia. Verím, že sa vznikom Topligy v Piešťanoch založila tradícia, ktorá vydrží dlho. A ktovie, možno aj iné športy si vezmú príklad.

MB / TK PFK

Aktuality

COVID automat: Okres Piešťany bude bordový. Čo to znamená?

Published

on

By

Epidemiologická situácia v piešťanskom regióne sa počas uplynulých dní zlepšila. Po piatich týždňoch v čiernej farbe bude od pondelka 22. marca zaradený medzi bordové okresy, ktoré sa riadia III. stupňom varovania. Výraznejšie uvoľnenie to však neznamená.

Mapu Slovenska s rozdelením okresov podľa pandemickej situácie platným od pondelka 22. marca zverejnilo ministerstvo zdravotníctva. Čiernych bude 20 okresov, medzi nimi aj Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Trnava a Piešťany dostanú bordovú farbu, Hlohovec je v III. stupni varovania už tento týždeň.

Znamená to možnosť otvorenia materských škôl a prvého stupňa základných škôl. To však záleží na odporúčaní regionálneho hygienika. Napríklad v Hlohovci na aktuálny týždeň Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporučil otvoriť školy v plnom rozsahu. Prezenčná výučba tam od pondelka (15. marca) začala iba pre štvrtinu žiakov základných škôl a tretinu škôlkárov. Išlo o deti zamestnancov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce – teda tých rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. „Rovnako sa prezenčná forma výučby týka aj žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,“ informovalo mesto Hlohovec. V akom rozsahu sa od 22. marca otvoria školy v okrese Piešťany zatiaľ nevieme. Bude to záležať aj na zriaďovateľoch, ktorými sú mestá, obce a cirkev.

Na pohyb v prírode v rámci svojho okresu obyvatelia bordových regiónov nepotrebujú test. Cesty medzi okresmi za účelom pobytu v prírode však ešte nie sú povolené. Vyplýva to z uznesenia vlády, ktoré je platné od 3. marca nad rámec pravidiel COVID automatu. Vláda týmto uznesením zrušila výnimku na vychádzky do prírody mimo okres.

Pre ľudí, ktorí sa doteraz museli každých sedem dní testovať kvôli práci, sa nič nemení. Testy sú v III. stupni varovania aj naďalej platné iba týždeň. Toto opatrenie sa podľa COVID automatu uvoľňuje až v II. stupni varovania, v ktorom testy platia 14 dní. V I. stupni je to 21 dní.

Text: Martin Palkovič Grafika: Ministerstvo zdravotníctva SR

Continue Reading

Aktuality

Ako sa skontaktovať so svojim lekárom?

Published

on

By

Väčšina ambulantných lekárov ordinuje, konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov a e-mailových správ.

Úloha ambulantných lekárov a zdravotných sestier v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti je nezastupiteľná. Už vyše roka sa s plným nasadením starajú o svojich pacientov v podmienkach pandémie ochorenia Covid-19. To znamená, že konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov alebo cez e-maily. Preto sú, špeciálne tí zo všeobecných ambulancií, v súčasnosti veľmi vyťažení a môže sa stať, že nezareagujú ihneď, pretože telefonujú s iným pacientom. Pre zvýšenie dostupnosti sme ambulanciám s väčším počtom pacientov sme odporučili zriadiť o jednu telefónnu linku viac.

V prípade, že sa ani opakovane nedovoláte alebo nedostanete spätnú väzbu v primeranom čase, môžete sa obrátiť na Odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 0335 559 491 alebo dostupnostlekara@trnava-vuc.sk.

Zdroj a foto: TS TTSK

Continue Reading

Aktuality

Nákup pre ľudí v núdzi môžete spraviť aj tento týždeň

Published

on

By

Trvanlivé potraviny a drogéria už pomohli desiatkam rodín z Piešťan a blízkeho okolia. Ak chcete prispieť, môžete nákup priniesť do vznikajúceho kultúrno-kreatívneho centra Arta. Rozdelenie nákupov zabezpečuje Centrum pomoci človeku Piešťany.

Rok trvajúca pandémia koronavírusu zapríčinila, že mnohí ľudia si po uhradení nákladov na bývanie nemôžu dovoliť nakupovať ani bežné veci. Od začiatku marca im pomáhajú dobrovoľníci, ktorí v centre Arta na Kollárovej ulici vytvorili priestor, kam Piešťanci nosia trvanlivé potraviny a drogériu. Ľuďom, ktorí prišli o prácu alebo im zomrel niekto blízky, čo zhoršilo ich finančnú situáciu, rozdeľuje tieto nákupy Centrum pomoci človeku Piešťany.

Vďaka desiatkam dobrovoľných príspevkov sa podarilo iba počas uplynulého týždňa pomôcť tridsiatim rodinám. Zbierka preto pokračuje aj tento týždeň. Záujemcovia môžu priniesť nákupy do Arty v stredu a v piatok od 16.00 do 18.00 h.


Potraviny: trvanlivé mlieko, detská krupica, cereálie, vločky, musli, cukor, cestoviny, slížiky, múka, ryža, sáčkové polievky, čaj, strukoviny (šošovica, fazuľa, hrach), konzervy (paštéty, rybičky), zemiaky, jablká, kečup, horčica, kakao, müsli, korenie, rasca, majorán, piškóty, keksíky, sladkosti

Drogéria: sprchový šampón, mydlo, pasta, kefky (aj detské), detské plienky (veľkosť 1-4), papierové vreckovky, toaletný papier.

Čističe: jar, prach na pranie, čistič na podlahy, wc čistič


Tento týždeň sme opäť preberali vaše “malé nákupy”. Cez víkend ich odovzdáme Centru pomoci človeku 🙌🏼 a…

Posted by Arta on Friday, March 12, 2021

 

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Reklama

Populárne články