Mladí hokejisti HK Havrani Piešťany už majú za sebou značnú časť letnej prípravy a taktiež prvé zápasy v príprave na blížiacu sa sezónu. Na začiatok septembra Havrani pripravujú špeciálny kemp pre všetkých svojich brankárov. Mal by prispieť k ich rastu a rozvoju, aby boli oporami svojich družstiev.

„Post hokejového brankára v ľadovom hokeji je veľmi špecifický, dôležitý a náročný. V tréningovom procese preto treba venovať veľkú pozornosť správnemu športovému rastu brankára pod dohľadom brankárskych trénerov. V príprave brankára je dôležité dbať na rozvoj pohybových, ale aj mentálnych vlastností. Je veľmi dôležité, aby brankár bol skromný, pracovitý, trpezlivý a psychicky odolný. Pre náročnosť brankárskeho vývoja je nedostatok adeptov na tento post. Náš klub sa rozhodol venovať brankárom veľkú pozornosť. V klube pôsobia 4 brankársky tréneri, ktorí sa okrem spoločného brankárskeho tréningu venujú brankárom aj na ročníkových tréningoch,“ vysvetľuje Róbert Paradi, šéftréner brankárov.

Počas brankárskeho kempu 7. až 9. septembra piešťanskí brankári absolvujú štyri špecializované brankárske tréningy na ľade, v ktorých sa zamerajú na techniku brankárskeho korčuľovania, realizáciu zákrokov po rôznych druhoch zakončenia, ale taktiež štyri špeciálne tréningové jednotky na suchu, pred a po tréningu na ľade, zamerané na rozvoj reakčnej rýchlosti, koordinácie a flexibility. Súčasťou kempu bude tiež videorozbor tréningovej jednotky na ľade i prednáška o správnom výbere a používaní brankárskeho výstroja.

„Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o realizáciu kempu a vytvorili podmienky bez akýchkoľvek finančných nákladov pre rodičov. Vďaka patrí aj všetkým klubovým trénerom za trpezlivosť, ktorú si „brankárčina“ vyžaduje,“ dodáva P. Bohuš.

-red- Foto: -pb-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972