Futbalová škola Róberta Hanka pripravuje v mesiaci júl futbalové kempy vo Veľkej Lomnici a v Kľačne pri Prievidzi. Ak chcete, aby vaše deti využili čas cez prázdniny zmysluplne a navyše ešte rozvinuli svoj talent, neváhajte ich prihlásiť. Vlani sa kempov zúčastnilo 123 detí, ktoré mali možnosť rozvinúť svoje športové nadanie, ale rovnako zažiť množstvo voľnočasových aktivít.

„Vybrali sme výnimočné prostredie pre deti od 8-15 rokov. Ponúkame posledné voľné miesta v prvých dvoch turnusoch, ktoré sú určené pre deti od 11-15 rokov. Účasť v Kľačne je počtom aj vekom neobmedzená. Náplňou kempov bude rozvoj futbalových zručností. Bohaté futbalové cvičenia budú prostriedkom pre rozvoj nielen pohybových schopnosti, ale aj futbalovej kreativity,“ hovorí úspešný mládežnícky tréner Róbert Hanko. V jeho futbalovej škole sa deti zdokonaľujú ním vypracovanou metodikou zameranou predovšetkým na rozvoj tvorivosti a hravosti mladých futbalistov. Nie sú zošnurovaní stratégiou a taktikou, ale učia kreatívne futbalov myslieť, aby z nich raz mohli byť lídri futbalových tímov.

Kempy samozrejme nie sú len o tréningoch a futbalovej príprave, ale aj zábave a voľnočasových aktivitách. Tie majú podľa vyjadtrenia R. Hanka všestranné zameranie. Kempy vedú predovšetkým tréneri s pedagogickým vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami, ktoré uplatňujú pri pozitívnom a motivačnom pôsobení na deti.

Viac informácií o futbalových kempoch na tel. č. 0915978248 a na roberthanko@centrum.sk, alebo na webovej stránke futbalovej školy Róberta Hanka www.fsrhmoravany.sk.

-PR-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972