Futbalová škola Róberta Hanka realizuje tréningy v Moravanoch nad Váhom aj vo Veľkom Orvišti pre deti predškolského veku zdarma. Pridať sa môžete v v Moravnoch každý pondelok od 16:00 – 16:50 h, alebo vo Veľkom Orvišti každý piatok od 16:00 – 16:50 h.

FŠRH

Tréningy sú pre túto kategóriu bezplatné a rodičia (deti) si môžu určiť miesto tréningu podľa vlastného výberu. Vhodné pre kombináciu s iným športom.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj v starších kategóriach. Tréningy sú počas pracovných dní v časoch so začiatkom od 16:00 h do 18:15 h v Moravanoch nad Váhom a vo Veľkom Orvišti. Viac informácií na 0915978248, alebo priamo v čase tréningu podľa ročníka narodenia na danom mieste.


O Futbalovej škole Róberta Hanka

Futbalová škola začala svoju činnosť v januári 2010 za podpory futbalového klubu OTJ Moravany nad Váhom, Základnej školy Moravany nad Váhom a samotnej už spomínanej obce.

Zakladateľom FŠRH je Róbert Hanko, bývalý profesionálny futbalista s hráčskymi skúsenosťami na reprezentačnej úrovni v mládežníckych aj seniorskych kategóriách.

FŠRH sa venuje deťom vo veku prípraviek a žiakov do 14 rokov pod vedením trénera Róberta Hanka.

Ciele futbalovej školy:

Cieľom FŠRH je vybudovať mládežnícke družstvá v spomínaných vekových kategóriách so zámerom vypestovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a zároveň rozvíjať futbalový talent v maximálnej možnej miere podľa daností každého jednotlivca. Zámerom je postupné zapájanie družstiev do turnajov, dlhodobých súťaží a stabilizovanie skladby družstiev vo všetkých kategóriách.

V zimných mesiacoch sa tréningy konajú v telocvični Základnej školy Moravany nad Váhom. V ostatných mesiacoch sa realizujú tréningy v areáli Fubalového klubu OŠK Moravany nad Váhom.

FŠRH ponúka:

– vedenie detí k športu – futbal

– kvalitné tréningové podmienky pre športový rast

– organizovanie turnajov

– organizovanie letných kempov

– nábor detí

Viac na webovej stránke www.fsrhmoravany.sk.

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972