Diskutovali o budúcnosti futbalu i koncepcii podpory športu

Diskutovali o budúcnosti futbalu i koncepcii podpory športu

24. februára 2015 Off Od PNky.sk

O budúcnosti piešťanského futbalu diskutovali v pondelok 23. februára v TV Piešťany prezident klubu PFK Piešťany Róbert Studený a poslanci mestského zastupiteľstva Martin Valo a Matúš Kromholc. Rozprávali sa o problémoch s jeho financovaním, o tom prečo A tím odhlásil klub z III. ligy, ale aj koncepcii podpory športu a víziách do budúcnosti.

Podľa Róberta Studeného sa s problémami stretávali od začiatku jeho pôsobenia pri PFK Piešťany v júli 2013. Tým najhlavnejším z nich je financovanie celej sezóny, ktoré pohltí nemalé prostriedky. Ročne vychádza približne na sedemdesiattisíc eur, v ktorých je zahrnuté základné fungovanie klubu, teda výplaty, náklady na dopravu a nemalé poplatky Slovenskému futbalovému zväzu. Do toho treba pripočítať mimoriadne náklady na pokuty za žlté a červené karty, disciplinárne konania a opravy štadióna. Ako prenajímateľ musí občianske združenie PFK Piešťany tiež platiť revízie, poistenie a vývoz odpadu. Pripravovaná rekonštrukcia fasády si vyžiada približne dvadsaťpäť tisíc eur. Mesto Piešťany hradí klubu náklady na energie v sume do 30-tísic eur ročne. Dnešný futbal sa bez peňazí hrať jednoducho nedá. Bez kvalitného tímu, ktorý bude dosahovať výsledky si nenájdu na štadión cestu ani diváci. Cieľom klubu je vašak predovšetkým práca s mládežou, ktorej zabezpečenie súčasné vedenie garantuje.

diskusia futbal

„Položka na telocvične pre deti 5-11 ročné, čo sú v zime v telocvični, je na každý jeden ročník 500 eur za prenájom. Ja to zaplatiť musím. Všetky školy na území mesta Piešťan, keď si zoberiem hotelku, gymnázium, majú telesnú výchovu na štadióne, ktorý ja mám v prenájme,“ povedal Róbert Studený. Rovnako realizujú na štadióne aktivity zdarma aj CVČ Ahoj, či základné školy, či materské školy vrámci ich olympiády. Ťažkosti klubu spôsobuje najmä to, že mesto finančne neprispieva na rozvoj futbalu už 10 rokov. Ako jedinú primeranú možnosť do budúcnosti vidí R. Studený zápis „A-čka“ do sezóny 2015/2016 a dúfa v zaradenie do piatej ligy, ktoré však bude závisieť od dobrej vôle SFZ. Hraničným termínom je dátum 15. jún. Peňažná náročnosť sa síce veľmi nezmierni, ale piata liga pod gesciou Západoslovenského futbalového zväzu je podľa prezidenta klubu do určitej miery stále kvalitnou ligou. Nižšie oblastné ligy by boli podľa neho pre mesto Piešťany niečím neadekvátnym. Od fungovania A- tímu pritom závisí podľa diskutujúcich aj motivácia dorastencov, ktorí sa po dosiahnutí vekovej hranice nebudú môcť s futbalom v Piešťanoch pokračovať.

„Interpeloval som mestský úrad na poslednom zasadnutí, aby vytvorili koncepciu rozvoja športu v Piešťanoch a je to kvôli tomu, že je tam nerovnováha podpory športových klubov v Piešťanoch,“ zaujal stanovisko v diskusii Matúš Kromholc. Ako jednu z možností vidí vstup súkromného sektora do futbalu. Šport prináša množstvo príležitostí k rozvoju lokálneho cestovného ruchu. Peniaze, ktoré poskytnú sponzori sa im tak vrátia vo forme návštevníkov rôznych podujatí, ktorí takto budú podporovať rozvoj služieb na území mesta. Je tiež dôležité, aby boli podporované všetky športy, samozrejme v závislosti od ich náročnosti,  konštatoval mladý poslanec MsZ. „Treba počkať na koncepciu rozvoja športu, kde si pozrieme fakty. Čo sa týka vízie piešťanského futbalu, ja by som bol veľmi rád ak by sa viac a viac zviditeľňoval. Koncepcia by mala vyzerať nasledovne. Každý klub si bude môcť požiadať o dotáciu od mesta s tým, že bude musieť doložiť kompletný rozpočet za predchádzajúci rok a zároveň predpokladaný rozpočet na niekoľko nasledujúcich rokov,“ vyjadril svoje predstavy o budúcnosti podpory športu na území mesta Matúš Kromholc.

Poslanec Martin Valo vyjadril Róbertovi Studenému poďakovanie za jeho snahu o rozvoj futbalu. Budúcnosť vidí v práci so žiakmi a dorastencami. Ich výchova a investícia sa časom môže vrátiť vo forme reprezentácie dobrého mena Piešťan. Mesto by nemalo v rámci futbalu investovať svoje prostriedky len do médií a údržby trávnika, ale podieľať sa na spolufinancovaní aktívnejšie. Spomenul tiež, že dve tretiny oddielov nie je peňažne podporených zo strany mesta. „Slovenský futbalový zväz, to si musíme povedať na rovinu, má tak vysoké podmienky na organizovanie tohto športu na území Slovenska, že nie každá samospráva a nie každá obec dokáže financovať takto vysoké podmienky v oblasti futbalu. Tu sme sa práve dostali na koreň veci,“ zhodnotil veľkú finančnú záťaž na kluby Martin Valo.

Viac sa dozviete v zázname z diskusie na tejto linke.

-lt- Foto: Screenshot TV Piešťany