Šport je fenómen. Podporuje fyzické a psychické zdravie, odbúrava stres a podporuje všestranný rozvoj osobnosti človeka – vedie ku spolupatričnosti, vzájomnej spolupráci a zdravému osobnému napredovaniu. Ako je potom možné, že je na okraji záujmu ho finančne podporovať zo strany mesta Piešťany?

 hokej pn martin

Najskôr zopár faktov o tom, ako je podporovaný šport v iných porovnateľných mestách, údaje sú za rok 2013:

Mesto Topoľčany (27 000 obyv.):

–       Celkové výdavky rozpočtu: 14,9 mil. €

Podpora športu: 798 tis. €

Z toho:

–       Dotácie na energie: 454 tis. €

–       Dotácie na športovú činnosť: 250 tis. €

–       Investície mesto: 91 tis. €

–       Spolu podporených 18 športových klubov

Nové Mesto nad Váhom (20 000 obyv.):

–       Celkové výdavky rozpočtu: 11,5 mil. €

Podpora športu: 485 tis. €

Z toho:

–       Zimný štadión 95 tis. €

–       Podpora športových klubov: 143 tis. € (energie a mládež)

–       Príspevok na plaváreň: 10 tis. €

–       Rekonštrukcia športovej haly + AFC: 248 tis. €

–       Podporených 14 športových klubov

 A ako je na tom mesto Piešťany? Takto:

–       Celkové výdavky rozpočtu: 16,6 mil. €

Podpora športu: 229 tis. €

–       Podujatia: 5 tis. €

–       Zimný štadión: 149 tis. € (len energie)

–       Prevádzka a údržba futbal. štadióna: 28 tis. € (energie), 5 tis.€ (oprava strechy)

–       Kolkáreň: 5 tis. € (len energie)

–       !Ľadová plocha v meste!: 22 tis. €

–       OSTATNÉ ŠPORTY (cca 15 klubov): 4 tis. €

Percentuálne dáva mesto Topoľčany 5,36 % z celkových výdavkov rozpočtu, Nové Mesto nad Váhom 4,2 % a mesto Piešťany len 1,4 %.

futbal

REKLAMA

kia-042015-500

Z uvedených údajov vyplýva, že iné mestá dokážu aj pri celkových nižších výdavkoch v rozpočtu financovať šport oveľa väčšou čiastkou v porovnaní s mestom Piešťany. A to nehovoriac o tom, že mesto Topoľčany navyše financuje prevádzku svojho letného kúpaliska sumou cca 170  tis. € ročne.

Je zarážajúce, že bývalé vedenie mesta spolu s mestským zastupiteľstvom takýmto spôsobom odsúvali šport na poslednú koľaj. Ignorovali napríklad aj všeobecne známy fakt o vysokej spotrebe drog v Piešťanoch, čo dokazujú aj výskumy ( http://www.pnky.sk/aktuality/v-piestanskych-splaskoch-je-vela-pervitinu/ ) – v porovnaní s európskymi mestami Bratislava aj Piešťany figurujú na popredných miestach v spotrebe pervitínu, značné hodnoty boli namerané aj pre marihuanu a extázu (Výskum STU Bratislava). Podľa výsledkov výskumu stúpla v Bratislave cez víkend spotreba extázy, zatiaľ čo jej špecifické množstvo v piešťanských odpadových vodách bolo stabilné počas celého týždňa. Je predsa zákonnou povinnosťou obce utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, ako aj utvárať podmienky pre šport. Je neprípustné, aby záujemcovia o šport (a sú to najmä rodičia, ktoré vedú svoje deti k športu) si museli pri dnešných nízkych rodinných rozpočtoch všetko platiť sami.

 c_557_360_16777215_00_images_spravy_055_nahlad[1]

Čo je potrebné na zmenu tohto stavu?

Nemusíme vymýšľať koleso. Existujú stovky príkladov v mestách, ako podporovať šport – či už je to masový šport pre aktívny oddych alebo klubový šport na amatérskej, či profesionálnej úrovni. Nová koncepcia rozvoja športu by mala mať hlavný cieľ zabezpečiť podmienky na to, aby sa zapojili do športovania obyvatelia v každom veku, ktorí by mali športovať alebo aktívne oddychovať. Nehovoriac o potenciáli budovania športovej infraštruktúry aj pre potreby turizmu, nakoľko mesto Piešťany má obrovský potenciál pre rozvoj športového turizmu.

Zjednodušenie uvádzam potrebné nasledovné kroky:

– zistiť všetky potreby súčasných fungujúcich športových klubov

– osloviť širokú verejnosť a v spolupráci vytvoriť koncepciu rozvoja športu v Piešťanoch

– primerane navýšiť a nastaviť financovanie, ktoré by malo byť zamerané na deti a mládež

– zabezpečiť zároveň zvýšené financovanie budovania verejných športovísk a ostatnej infraštruktúry pre potreby aktívneho oddychu individuálnych športovcov.

Samozrejme, nie všetko je o peniazoch. Ja vždy vravím: všetko je o ľuďoch! Skláňam sa pred všetkými rodičmi, trénermi, vedúcimi športových klubov a ostatnými nadšencami, ktorí sa venujú tomu, aby deti a mládež trávili svoj voľný čas športovaním, často bez nároku na odmenu. Títo všetci majú v konečnom dôsledku budúcnosť našich detí a mládeže v rukách. A my im preto musíme pomôcť.

Text: Denis Kristek, ilustr. foto: L. Duračka, T. Hudcovič, M. Sarvaš, archív PNky

Pozn. red. Denis Kristek od novembra 2014 pôsobí ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch. Je členom poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany, kde sa zaoberá najmä rozvojom športu a cestovného ruchu.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972