Podujatie Svrbická snežná stopa prilákalo v sobotu 27. januára 74 milovníkov bežeckého lyžovania, neodradili ich ani vysoké teploty a mokrý sneh. Účastníci si naopak pochvaľovali zaradenie novej 2,5 kilometra dlhej trasy s predšľapanou dvojstopou, ale aj vybudovanie rekvizít na štadióniku, kde sa nachádzal štart i cieľ. Potešili ich aj odznaky, ktoré si popri pamätných listoch odniesli z podujatia a radosť im urobil aj maskot Lojzo. Do cieľa hlavnej okolo 10 kilometrovej trasy prišla ako prvá aktívna bežkyňa a organizátorka úspešných bežeckých podujatí Janka Beňačková z Piešťan.

„Očakávali sme síce väčšiu účasť, no v tom istom termíne sa uskutočnili tri významné tradičné bežkárske podujatia a to 45. ročník Bielej Stopy, 51. ročník Zimného zrazu Klubu slovenských turistov a Slovensky pohár mládeže v bežeckom lyžovaní a to v oblastiach s výbornými snehovými podmienkami. Potvrdil sa však snehový fenomén keď v neďalekých Piešťanoch už niekoľko dni nebolo po snehu ani pamiatky a my sme mali na Svrbických kopcoch mali ešte tri dni pred podujatím ideálne snehové podmienky na obidvoch trasách. Následné oteplenie síce rozmočilo sneh a tak trate boli náročnejšie, ale zjazdné a tak sme povďační každému, kto prišiel a popasoval sa s touto výzvou,“ uviedol za organizátorov Ladislav Beleščák.

Pri organizovaní Svrbickej snežnej stopy pomáhali členom združenia MCCC BUĎ FIT z Piešťan aj predstavitelia obce na čele so starostom Vladimírom Hromádkom, ale aj dobrovoľní hasiči zo Svrbíc. Účastníkov pretekov potešilo aj zohriatie sa pri dopingovej kontrole, na ktorej robil dozor maskot Lojzo.

Najstarším účastníkom bol rodák zo Svrbíc Jozef Pavlovič, ročník narodenia 1945. Najvzdialenejší bežkári prišli z Bratislavy, boli to Martin Toman a Peter Ertl s päťčlennou partiou zo združenia Reštartni sa.

„Som tu po prvýkrát a som veľmi spokojný, len to počasie, nám neprialo. Urobiť takéto dobré podujatie pre lyžiarov v týchto nadmorských výškach je naozaj unikát. Klobúk dolu pred organizátormi, lebo z ničím podobným som sa v okolí nestretol. Keď to bude takto pokračovať a zdravie mi dovolí prídem zas,“ uviedol po pretekoch Juraj Kabzan z Bašoviec.

Preteky mládeže nakoniec organizátori pre nízku účasť prihlásených zrušili. Dôvodov bolo viacero, od nevyhovujúceho termínu pre oslovené kluby mladých bežkárov, cez nepriaznivé poveternostné podmienky a hlavne neúčasť zo strany verejnosti. Ukázalo sa, že najväčším problémom pre mladých v Piešťanoch bolo zapožičanie si kompletnej bežkárskej výbavy a blízkom okolí.

„Našim hlavným mottom je spokojnosť účastníkov a veríme že sme im pripravili podmienky pre príjemné strávený deň, o čom svedčia aj ich odozvy. Vytvorili sme spolu príjemnú atmosféru okorenenú ukážkami hry na fujaru, ktoré predviedol majster Ján Šulík a zaučil do tajov hry aj účastníkov. Ďakujem tiež všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom i sponzorom za pomoc a odvedenú prácu a teším sa opäť o rok,“ dodal Ladislav Beleščák.

-red/Zdroj a foto: Svrbická snežná stopa-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972