Asociácia športových klubov Piešťany predstavila vedenie aj najbližšie úlohy

Asociácia športových klubov Piešťany predstavila vedenie aj najbližšie úlohy

11. septembra 2018 Off Od PNky.sk

Asociácia športových klubov Piešťany má za sebou kongres, ktorý sa konal na konci augusta, aj tlačovú konferenciu, na ktorej boli predstavení členovia výkonného výboru a novozvolený prezident. V najbližšom období pripravuje konferenciu Šport Quo Vadis, vzdelávanie svojich členov, podujatie k Európskemu týždňu športu i koncepciu podpory športu a diskusiu o financovaní športu v Piešťanoch.

Do Asociácie športových klubov Piešťany vstúpilo ako zakladajúci členovia sedemnásť piešťanských klubov, medzičasom sa pridal ďalší, takže ich je aktuálne osemnásť. Memorandum o spolupráci, ktoré predchádzalo vzniku asociácie, podpísalo 22 klubov z približne troch desiatok aktívnych  športových združení v Piešťanoch.

Za prezidenta AŠK PN bol zvolený Peter Bohuš (hokej), členmi výkonného výboru sú za individuálne športy Martina Hrdinová (plávanie) a Jozef Drahovský (beh, triatlon). Kolektívne športy zastupujú vo výbore Ján Stachura (futbal) a Branislav Macejka (basketbal). Šesticu uzatvára Ladislav Beleščák (turistika), ktorý zastupuje športy pre všetkých. Viceprezidentkou asociácie sa stala Martina Hrdinová. Z augustového kongresu AŠK PN vzišla aj dozorná rada,  ktorú tvoria Tibor Macko (tenis), Erik Hlavatý (futbal) a Peter Palec (hádzaná).

Vrámci minulotýždňovej tlačovej konferencie predstavili novozvolení predstavitelia asociácie závery kongresu. „Na športovom poli sa môžu tešiť priaznivci športu na rôzne športové semináre, nábory a akcie pre deti či širšiu športovú verejnosť, webový informačný portál o športe v meste, ako aj na konferenciu ŠPORT QUO VADIS v Piešťanoch. Tá sa bude konať 27. septembra v hoteli Park pod odbornou garanciou Jána Filca a bude pojednávať o smerovaní športu a venovať sa kľúčovým športovým témam, ktoré ho ovplyvňujú,“ hovorí prezident asociácie Peter Bohuš.

Cieľom je zvýšenie priamej podpory športu

Vedenie združenia vrámci kongresu dostalo tiež mandát od športových klubov, aby pracovalo v ich mene na naplnení spoločného najvýznamnejšieho cieľa, ktorým je výrazné zvýšenie priamej finančnej dotácie mesta na podporu športu. Aktuálne piešťanská samospráva dáva priamo na dotačnú podporu športu 15-tisíc eur ročne. Na zabezpečenie prevádzky najmä v podobe platieb za energie prispieva Mesto Piešťany ročne 200-tisíc eurami na zimnom štadióne, 30-tisíc na futbalovom štadióne, približne 50-tisícmi v basketbalovej hale, 50-tisíc putuje na prevádzku plaveckého bazénu a 5000 na energie v kolkárni.

Oproti minulosti, keď bola priama podpora športu v Piešťanoch cez dotácie do 4000 eur došlo k nárastu, avšak stále to nie je číslo, aké by si športovci predstavovali. Ich predstava je okolo dvoch percent bežného rozpočtu, teda približne 400-tisíc eur. Asociácia si dala za cieľ do konca roka pripraviť koncepciu podpory športu v Piešťanoch, ktorú má samospráva na základe uznesenia mestského zastupiteľstva rozrobenú, ale zatiaľ nedokončenú. Predstavitelia asociácie plánujú rokovať o možnostiach podpory športu so súčasným vedením mesta, ako aj s vedením, ktoré vzíde z novembrových volieb.

Záznam z tlačovej konferencie nájdete tu.
Text a foto: -th-