Záujem o účasť v komunálnych voľbách je najvyššia u obyvateľov od 55-64 rokov

2. novembra 2010 Off Od PNky.sk

Agentúra FOCUS uskutočnila začiatkom októbra prieskum verejnej mienky na vzorke 1033 osôb, ktorá reprezentovala populáciu Slovenska nad 18 rokov, kde sa pýtali na účasť v nastávajúcich komunálnych voľbách a na spokojnosť s činnosťou volených predstaviteľov miestnej samosprávy.

[singlepic id=6900 w=320 h=240 float=left]Podľa prieskumu len približne 3 z 10 obyvateľov – 28,6% – sú jednoznačne (na 100%) rozhodnutí zúčastniť sa nastávajúcich komunálnych volieb. Vyššiu mieru pravdepodobnosti (80% alebo 90%-ná pravdepodobnosť účasti) deklaruje ďalšia necelá štvrtina respondentov – 23,9%. Na základe predchádzajúcich skúseností agentúry FOCUS pri odhadovaní účasti na voľbách sa dáočakávať, že reálna účasť v komunálnych voľbách sa bude v celoslovenskom priemere pohybovať okolo hranice 50%. Výsledky tiež naznačujú, že vyššia účasť sa dá očakávať v menších sídlach do 5 tisíc obyvateľov, kde v priemere môže dosiahnuť, prípadne presiahnuť hranicu 60%. Vo všeobecnosti však platí konštatovanie, že čím väčšie sídlo, tým nižšia percentuálna účasť. V najväčších slovenských mestách sa teda môže stať, že účasť sa bude pohybovať len na úrovni 30%.

Z hľadiska krajského členenia sa zatiaľ ukazuje najnižšia účasť v Bratislavskom kraji. Naopak nadpriemerný záujem o účasť v komunálnych voľbách sme zaznamenali v Žilinskom kraji. Záujem o účasť v komunálnych voľbách tiež stúpa s vekom – najnižšia je v kategórii respondentov 18-24 ročných a naopak najvyššia v kategórii respondentov vo veku 55-64 rokov, potom opäť klesá. Pravdepodobnosť účasti stúpa aj so vzdelaním. Z hľadiska straníckych sympatií deklarujú najvyššiu mieru potenciálnej účasti v komunálnych voľbách voliči SMK a MOST-HÍD. Naopak najnižšia účasť sa zatiaľ ukazuje medzi voličmi SaS.

SPOKOJNOSŤ S ČINNOSŤOU MIESTNEJ SAMOSPRÁVY

Anketári agentúry Focus sa tiež pýtali respondentov na ich spokojnosť s činnosťou miestnej samosprávy – teda poslancov a starostu/ primátora v ich obci respektíve meste v uplynulých 4 rokoch. Spokojnosť, či už celkovú alebo prevažujúcu, vyjadrila tretina z oslovených respondentov (33,1%), čo je rovnako ako pred štyrmi rokmi. Naopak, nespokojnosť, či u celkovú alebo prevažujúcu, deklarovala taktiež tretina obyvateľov (33,6%), čo je v porovnaní s rokom 2006 nárast o 9 percentuálnych bodov. Zostávajúca necelá tretina respondentov (30,2%) vyjadrila ambivalentné hodnotenie spokojnosti, keď uviedli, že sú zároveň aj spokojní, aj nespokojní. V prípade tejto kategórie respondentov došlo v porovnaní s rokom 2006 k poklesu o 8 percentuálnych bodov. Celkovo možno teda povedať, že hodnotenie spokojnosti s činnosťou miestnej samosprávy je v porovnaní s rokom 2006 horšie. Spokojnosť s pôsobením poslancov a starostu/ primátora častejšie pritom vyjadrujú respondenti z menších sídiel (do 2 tisíc obyvateľov) a tiež respondenti bývajúci v Žilinskom a Prešovskom kraji. Z hľadiska straníckych sympatií nájdeme vyšší podiel spokojných obyvateľov medzi potenciálnymi voličmi KDH, SMERu, SNS a ĽS-HZDS. Naopak nadpriemernú nespokojnosť s prácou starostu/ primátora a poslancov miestneho zastupiteľstva častejšie deklarujú respondenti z obcí s 2-5 tisíc obyvateľmi a miest s 5-20 tisíc obyvateľmi a respondenti žijúci v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Z hľadiska straníckych sympatií nájdeme vyšší podiel nespokojných obyvateľov medzi potenciálnymi voličmi SDKÚ-DS a SMK, ako aj menších mimoparlamentných strán a medzi nevoličmi.

Zdroj: www.focus-research.sk