Zastupiteľstvo: Amfiteáter zatiaľ neprenajmú. Chcú riešiť osvetlenie na Krížnej

3. februára 2012 Off Od

Poslanci stiahli z rokovania návrh prenájmu amfiteátra. Pavol Tapušík sa vzdal miesta predsedu finančnej a podnikateľskej komisie a hovorilo sa aj o podchode pod železnicou.

[singlepic id=25063 w=320 h=240 float=left]Okrem súhlasu so vznikom organizácie destinačného manažmentu sa prvé tohtoročné zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností oproti Kauflandu. Areál v minulosti slúžiaci ako skladový priestor sa radnica pokúsi opätovne predať. Pozmeňujúci návrh v tejto veci podal poslanec Igor Nicák. Navrhol, aby bol do podmienok sútaže zapracovaný aj termín vzniku komunikácie s názvom Broskyňová. Poslanci súhlasili s tým, aby budúci majiteľ vybudoval komunikáciu do 10 rokov, inak mu hrozí pokuta 300 000 eur. Na mieste plánovanej Broskyňovej je dnes asfaltový chodník, ktorý vedie zo sídliska Adam Trajan k zimnému štadiónu.

Ďalší návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže zastupiteľstvo po diskusii stiahlo z rokovania. Jozef Malík chcel, aby boli podmienky na nájom Prírodného amfiteátra zaujímavé aj pre tretí sektor. Primátor Remo Cicutto ho upozornil, že radnica nemôže zamerať súťaž na určitú skupinu záujemcov. Podľa zákona sa musí pridržiavať znaleckého posudku, z ktorého vychádzajú aj podmienky nájmu. Ak príde konkrétny záujemca, ktorý [singlepic id=25062 w=320 h=240 float=left]deklaruje, že priestor nevyužije na komerčné účely, môže mesto postupovať podľa osobitného zreteľa. Primátor si však myslí, že sa nenájde subjekt, ktorý by chcel do amfiteátra investovať bez možnosti využívať ho aj komerčne.

Dlhšiu diskusiu vyvolal aj návrh zámeny pozemkov mesta a spoločnosti Satex International, pri hoteli Park Avenue (bývala detská nemocnica). Väčšina poslancov nesúhlasila. Podľa vyjadrenia referátu životného prostredia prináležia mestské pozemky k parku. Spoločnosť na nich plánovala vybudovať parkovacie miesta patriace k hotelu.

Poslanci ďalej zvolili prísediacich pre Okresný súd Piešťany a odsúhlasili návrh na vyhradenie miesta na umiestnenie plagátov politických strán pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky. Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti sa vzdal funkcie predsedu finančnej a podnikateľskej komisie Pavol Tapušík. Na jeho miesto zvolili Janu Bartošovú.

[singlepic id=25059 w=320 h=240 float=left]V bode interpelácie zazneli otázky ohľadom zlého stavu podchodu pod železnicou. Primátor informoval, že mesto stále stavbu od železníc neprebralo, pretože má niekoľko vážnych závad. Podľa jeho slov je do roka na túto tému so železnicami aspoň 15 rokovaní. Keďže koncom februára má prísť minister dopravy Ján Figeľ otvoriť zrekonštruovanú železničnú stanicu, z pléna zaznel návrh, aby sa išiel pozrieť aj na podchod.

Poslanec Michel Hynek interpeloval vedenie mesta ohľadom chýbajúceho osvetlenia na rohu Krížnej ulice a Alexandra Dubčeka. Okrem úrazov tam nedávno prišlo aj k prepadu. Primátor vidí priestor riešiť tento problém z prostriedkov rezervného fondu mesta.

Text a foto: Martin Palkovič