Samospráva

Zápisy prvákov do základných škôl budú začiatkom februára

By 17. januára 2012No Comments

Obdobie zápisov budúcich prvákov na základné školy sa začalo 15. januára. V Piešťanoch zriaďovatelia základných škôl určili termíny zápisu na piatok 10. a sobotu 11. februára.

[singlepic id=24471 w=320 h=240 float=left]Zápis sa týka detí, ktoré do 31. augusta 2012 dovŕšia 6 rokov a detí, ktoré vlani dostali odklad. Podľa zákona majú budúci žiaci nastúpiť na školy, v tom školskom obvode, kde majú trvalé bydlisko. Rodičia však môžu pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu.

Pri zápise sa učiteľky s dieťaťom rozprávajú a na základe výtvarného vyjadrenia preveria jeho psychické, fyzické a sociálne schopnosti (rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti). Ak budúci žiak nemá primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

Môže tak spraviť aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Aj v tomto prípade je však potrebný informovaný súhlas rodiča.

Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt) a zákonných zástupcov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko). Treba priniesť aj občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR a MsÚ Piešťany

Základná škola

Termíny

M. R. Štefánika, Vajanského

10. 2.   od 14.00 – 18.00 h

11. 2.   od 8.00 – 12.00 h

Holubyho

10. 2.   od 14.00 – 18.00 h

11. 2.   od 8.00 – 12.00 h

Mojmírova

10. 2.   od 14.00 – 18.00 h

11. 2.   od 8.00 – 12.00 h

Brezová

10. 2.   od 14.00 – 18.00 h

11. 2.   od 8.00 – 12.00 h

F. E. Scherera

10. 2.   od 14.00 – 18.00 h

11. 2.   od 8.00 – 12.00 h

ZŠ sv. Márie Goretti

10. 2.   od 14.00 – 18.00 h

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972