Podobne ako v predchádzajúcich rokoch bude aj tento rok zápis detí do materských škôl začiatkom marca. Presnejšie v termíne d 9. do 13. marca v čase od 10:00 do 16:30 h. Informácie o konaní zápisu budú zverejnené na všetkých budovách materských škôl spolu s podmienkami prijímania detí.

[singlepic id=14665 w=320 h=240 float=left]

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Materská škola, Staničná 2, Elokovaná trieda, Zavretý kút 6, Piešťany

Materská škola, Ružová 2, Elokovaná trieda, A. Dubčeka 11, Piešťany

Materská škola, Valová 40, Elokovaná trieda, Považská 1 a Elokovaná trieda, Detvianska 46,  Piešťany

Materská škola, 8. mája 2, Elokovaná trieda, 8. mája 4, Piešťany

Materská škola E.F. Scherera 40, Piešťany.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972