Zápis prvákov je na piešťanských základných školách naplánovaný na 7. a 8. februára. V piatok bude prebiehať od 14.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h.

[singlepic id=25593 w= h= float=center]

Budúcich prvákov čaká na zápise rozhovor s pedagógmi. Na základe výtvarného vyjadrenia preveria jeho psychické, fyzické a sociálne schopnosti (rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti). Ak nie je budúci žiak primerane vyspelý, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt) a zákonných zástupcov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko). Rodič by nemal zabudnúť priniesť svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. V prípade, že prvák bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972