Základnými podmienkami na prijatie dieťaťa do škôlky je dosiahnutý vek (3 roky) a trvalé bydlisko v Piešťanoch. Zápis detí do materských škôl začne 10. marca. Rozhodla o tom radnica po dohode s riaditeľkami.

[singlepic id=14665 w=520 h=340 float=center]

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2014 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Deti môžu byť na základe poradovníka vytvoreného na zápise prijaté aj počas školského roka. Deje sa to v prípadoch, keď sa miesta v škôlke uvoľnia.

Zápisy budú tento rok prebiehať od 10. do 14. marca v čase od 10.00 h  do  16.30 h na týchto miestach:

Materská škola, Staničná 2, Elokovaná trieda, Zavretý kút 6, Piešťany

Materská škola, Ružová 2, Elokovaná trieda, A. Dubčeka 11, Piešťany

Materská škola, Valová 40, Elokovaná trieda, Považská 1 a Elokovaná trieda, Detvianska 46,  Piešťany

Materská škola, 8. mája 2, Elokovaná trieda, Scherera 40 a Elokovaná trieda, 8. mája 4, Piešťany.

Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete tu.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972