Nový predpis o rozšírení ochrany prameňov, ktorý pripravovalo Ministerstvo zdravotníctva SR a mal platiť od júla tohto roku, zrejme ešte prehodnotia. Informáciu zverejnilo Mesto Piešťany na svojej stránke. Podľa nej minister Viliam Čislák piešťanskému primátorovi na osobnom stretnutí prisľúbil, že pripravovaná vyhláška, týkajúca sa termálnych vôd, tento rok do platnosti nevstúpi.

olks-2013-17

Neformálne stretnutie sa uskutočnilo začiatkom apríla na pôde rezortu zdravotníctva. O stretnutie s ministrom žiadal primátor v marci, keď Piešťany spolu s ďalšími dotknutými obcami poslali k návrhu vyhlášky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, nesúhlasné stanoviská. Tieto obsahovali pripomienky najmä k rozsahu navrhovaných zakázaných činností, ktoré by priamo ohrozili rozvoj miest a obcí a cestovný ruch v regióne.

REKLAMA

kia-042015-500

Pôvodne ministerstvo počítalo s tým, že vyhláška nadobudne účinnosť k 1. júlu 2015. Nakoľko však kompetentní k jej pracovnej verzii obdržali množstvo pripomienok, tento termín zrejme nestihnú. „Minister ma na stretnutí ubezpečil, že v záujme ministerstva nie je vydať vyhlášku, ktorá by bola mierená proti mestu a jeho záujmom. Sľúbil mi, že vyhláška pôjde von až vtedy, keď bude z oboch strán vykonzultovaná,“ uvádza primátor M. Tamajka.

vyhlaska3 001

Na stretnutí primátora s ministrom bola prítomná aj predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie Jarmila Božíková. Tá podľa článku hovorkyne Evy Bereczovej primátorovi prisľúbila, že k vyhláške sa môže prísť vyjadriť aj so svojím tímom odborníkov: „Miloš Tamajka totiž kreuje svoju poradnú skupinu, v ktorej majú zastúpenie geológovia aj ďalší odborníci z tejto oblasti. Cieľom skupiny je predložiť ministerstvu argumenty, prečo jednotlivé zákazové činnosti do vyhlášky nepatria,“ uvádza. Oficiálne stanovisko z ministerstva zdravotníctva k predmetnej vyhláške a k jej pripomienkam na radnici očakávajú v najbližších dňoch.

Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972