Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční v sobotu 29. marca. Oprávnení občania si budú vyberať z dvoch kandidátov, jeden z nich sa stane prezidentom Slovenskej republiky.

REKLAMA

Banner_skriabanie

Piešťanci, ktorí majú záujem o voličský preukaz na II. kolo volieb, môžu osobne požiadať o jeho vydanie na Evidencii obyvateľstva Mestského úradu Piešťany a to najneskôr v termíne do 28. marca 11.00 h. Písomné žiadosti treba doručiť poštou najneskôr v utorok 25. marca z dôvodu potreby ich spracovania a včasného spätného doručenia voličského preukazu žiadateľovi pred termínom voľby prezidenta SR.

Voličské preukazy samospráva vydáva tým obyvateľom Piešťan, ktorí nemôžu volič vo svojom volebnom okrsku, kde sú zapísaní do zoznamu oprávnených voličov. S preukazom si môžu svoje právo uplatniť, v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.

Druhé kolo volieb sa uskutoční 29. marca. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.

Text: red/ts

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972