Víťazný návrh obnovy parku je známy. Zdroje financovania nie

25. októbra 2012 Off Od

Porota vybrala víťazný kolektív riešiteľov krajinársko-architektonickej súťaže Mestský park Piešťany. Súťažné návrhy uvidí aj verejnosť.

[singlepic id=36670 w=520 h=340 float=center]

Podľa vyhlasovateľov bol o súťaž pomerne veľký záujem. Podrobné podmienky si prevzalo 41 riešiteľov, ktorí v stanovenom termíne odovzdali osem návrhov. Porota menovaná primátorom ich následne posudzovala podľa kvality architektonického a krajinárskeho riešenia, funkčného využitia, formovania sadovníckej kompozície, reálnosti aj realizovateľnosti.

Víťazom sa stal autorský kolektív v zložení Ing. Ivana Kučírková, M.Sc., Ing. Dominika Letková, Ing. Klára Nepustilová a Ing. Eva Teplická. Porota vyhodnotila aj druhé a tretie miesto, okrem toho udelila špeciálne ceny za čiastkové prínosy.

Verejnosť sa so všetkými súťažnými návrhmi môže oboznámiť vo foyeri Kultúrno-spoločenského centra Fontána od 31. októbra do 18. novembra.

Či sa v blízkej budúcnosti nájdu peniaze na realizáciu tohto projektu nie je zatiaľ isté: „Je to o tom ako budú zostavené priority. Projekt môže byť financovaný z viacerých zdrojov, buď z našich peňazí alebo zo zdrojov z vonku – z Európskej únie a Nórskych fondov,“ uviedol primátor Remo Cicutto s odkazom na prebiehajúci proces tvorby a následné schvaľovanie mestského ozpočtu zastupiteľstvom.

Doplnené: Otvorenie výstavy súťažných návrhov sa uskutoční 30. októbra o 17.00 h.

Text a foto: Martin Palkovič