Na poslednom mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 7. novembra vystúpila v bode Pripomienky a dopyty občanov bývalá ekonómka piešťanskej nemocnice a načas i jej riaditeľka Zita Bruncková. Navrhla, aby poslanci požiadali o výmenu bývalého internátu za inú budovu z majetku kraja v meste a vo vile Löger zriadili urgentný príjem nemocnice.

internat spse

Zita Bruncková pred poslancami povedala, že v piešťanská nemocnica nemá urgentný príjem, iba pohotovosť, čo môže ohroziť jej ďalšie fungovanie. Myslí si, že by bolo vhodné, aby vznikol  v nevyužitom internáte v tesnom susedstve. Do budovy by sa zmestili aj ambulancie a obslužné priestory, ktoré v nemocnici chýbajú a pacienti sa tak často tlačia v úzkych chodbách pred ambulanciami.

REKLAMA

450X222 primator hudcovic

Uviedla, že hoci ide o majetok Trnavského samosprávneho kraja, zastupiteľstvo môže prijať uznesenie, ktorým poverí poslancov, ktorí pôsobia aj na meste aj na kraji, aby uskutočnili potrebné právne kroky. „Som si plne vedomá, že ide o rôzne formy vlastníctva, ale to nebráni začatiu rokovania o majetkovom vysporiadaní, napríklad zmluvou o zámene nehnuteľnosti s prípadným finančným vysporiadaním,“ povedala. Spomenula, že v minulosti takto prišlo k zámene Vily Škublič za budovu jaslí na Javorovej ulici a obe strany z toho profitovali.

Riaditeľka NAW Mária Domčeková potvrdila, že nemocnica má všeobecne problém s nedostatkom priestorov, ale k prípadnému záujmu o budovu bývalého internátu SPŠE sa nedokázala vyjadriť, pretože s takýmto návrhom ju zatiaľ nikto neoslovil. „Máme všetky oddelenia všeobecnej nemocnice, okrem neurologického oddelenia. Máme ústavnú pohotovostnú službu, ktorá zabezpečuje tento urgentný príjem – aj chirurgickú aj internú.“

V diskusii TV Karpaty myšlienku využitia bývalého internátu pre potreby nemocnice podporil aj jej ďalší bývalý riaditeľ a terajší poslanec župného zastupiteľstva Peter Ottinger. „Viem si tam na prízemí veľmi dobre predstaviť urgentný príjem, ktorý nemocnici chýba, ktorý je roztrúsený po nemocnici. Chirurgia je na prízemí, interný príjem je na treťom poschodí, vedľa je detský.“ Dodal, že budova by mohla byť nemocnici darovaná.

Vilu Löger, ktorá ako internát dlhodobo vykazovala stratu v hospodárení,  v októbri navrhli poslanci Trnavského samosprávneho kraja vyradiť zo siete škôl a školských zariadení a v súčasnosti je prázdna. O jej osude rozhodne župa zrejme v budúcom roku. 

(ad, foto: archív)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972