Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadaní, ktoré sa konalo vo štvrtok 1. októbra v knižnici, preberalo okrem iných dôležitých tém aj zmenu organizačnej štruktúry na radnici a s ňou súvisiace rušenie či zlučovanie pracovných miest. Úspora, ktorú mesto podľa prepočtu primátora dosiahne na mzdách, by sa mala pohybovať medzi 120 až 150 tisíc eur ročne. Viacerí poslanci vyjadrili negatívny postoj k zmenám, k tomu ako prebehli a zazneli aj obavy zo súčasného či budúceho fungovania úradu. Debata na túto tému trvala takmer 90 minút.

Podľa vyjadrených názorov je zmena nesystémová, referáty sú zlúčené nekoncepčne a úspora prostriedkov je len relatívna, pretože na odstupné budú musieť byť vynaložené nemalé prostriedky. Taktiež hrozia súdne spory so zamestnancami, ktorých radnica prepúšťa.IMG_2745_resize

„Zmena organizačnej štruktúry spočíva v zrušení trojstupňového a zavedení dvojstupňového riadenia. Zrušili sa 4 pozície vedúcich odborov a 14 pozícií vedúcich referátov. Bolo vytvorených 6 nových oddelení a kancelária vedenia mesta. Novovytvorené oddelenia riadia súčasní interní zamestnanci mesta až do doby ukončenia výberových konaní, najdlhšie na dobu 6 mesiacov. Niektoré výberové konania sa už chystajú a viem napríklad, že na vedúceho oddelenia ekonomiky je už zverejnená výzva… Som presvedčený, že táto zmena organizačnej štruktúry bola nevyhnutná, pretože jej cieľom je mať efektívnejší mestský úrad, rýchlejšie vybavovanie žiadostí. Dosť dôležité sú aj finančné prostriedky, čiže mzdové náklady, ktoré každoročne boli schvaľované na zamestnancov,“ povedal o reštrukturalizácii na úvod primátor Miloš Tamajka.

Z toho, čo si o personálnych zmenách myslia poslanci vyberáme niekoľko názorov.

„Ja nenachádzam na meste partnera vo veci preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody, pretože pracujem v tejto oblasti a v septembri som sa nemala na koho obrátiť. Navyše sa ku mne dostali správy o rozhodnutiach o výruboch, ktoré stratili platnosť. Mám tu žiadosť o výrub zo strany Lidla a keďže sa na meste nekonalo, Lidl požiadal mesto o odstúpenie žiadosti na úrad do Trnavy. Mám správu z pamiatkového úradu z Trnavy, odkiaľ volali na mestský úrad v Piešťanoch o tom, prečo sa nekoná, keďže žiadali o výrub stromu v areáli Základnej umeleckej školy, ktorý je pre deti nebezpečný. Telefonovali na úrad a na otázku dostali odpoveď na Stavebných službách – Bohužiaľ tu nikto nie je, ale po prvom októbri pôjdu dievčatá na školenie,“ reagovala ako prvá poslankyňa Eva Wernerová.

„Ja sa zamýšľam nad tým, čo povedala kolegyňa Wernerová, že ste sa zbavili človeka, ktorý mal kompetenciu a vykonával niektoré aktivity. V súčasnosti tam teda takéhoto človeka nemáme a my budeme investovať peniaze a to mi príde byť dosť kontraproduktívne a nie celkom uvážené. Tým nechcem povedať, že by sa ľudia nemali vzdelávať, ale uniká mi pointa. V konečnom dôsledku je to vaše rozhodnutie, ale myslím, že nesprávne,“ prezentoval svoj názor poslanec Jozef Malík.

IMG_2730_resize

„Chcem upozorniť na niekoľko dôležitých momentov. Samotné ovzdušie v oblasti životného prostredia je tak zložitý odbor, že potrebuje nesmierne fundovaného človeka. Takisto zeleň, odpady, to sú samostatné kapitoly. Človek, ktorý robil odpady, nie je možné, aby popri tom robil ovzdušie na vysoko odbornej úrovni. Teda, ak to chceme odborne v meste. Nad týmto by som sa naozaj zamyslel,“ povedal poslanec Peter Jančovič a dodal, keď má životné prostredie spadať pod stavebný úrad, vraciame sa tým späť o 20 – 30 rokov.

„Nespochybňujem, že bolo potrebné zoptimalizovať chod úradu, ale zaráža ma spôsob, akým ste to urobili a nie som si úplne istý, či všetko bolo v poriadku a či to bolo vôbec pripravené. Pán primátor ma niekoľko krát presviedčal, že všetko je v najlepšom poriadku, že viete čo robíte, všetko je top pripravené, tak ako má byť. Konkrétne ide o životné prostredie, kde som sa snažil dopátrať po pádoch konárov v parku, ktoré takmer zasiahli ľudí, ako sa realizovali výruby, ktoré boli povolené a pán primátor mi povedal meno zamestnanca, ktorý je za to zodpovedný. Prídem za tým zamestnancom a ten mi povie, že o ničom takom nepočul,“ vyjadril svoj názor Tomáš Hudcovič.

„Váž svoje kroky, pretože tvoje rozhodnutia by mali byť odobrované mestským zastupiteľstvom, pretože sme partneri a rozhodujúci partneri a mali sme byť informovaní vopred o finančných dopadoch. Ja nehovorím o organizačnej štruktúre, lebo to je tvoje absolutórium, ale ty si prijal záväzok s finančným dopadom na rozpočet mesta, ktorý nie je krytý,“ povedal poslanec Remo Cicutto.
„Konečne po mesiaci od zmeny organizačnej štruktúry sa dozvedáme nejaké cifry, teda, že by to malo byť 120 000. Zrejme vychádzate z toho, že je to asi 10 000 mesačne, teda 1000 na zamestnanca. Vzhľadom na to, že teraz máme 15 zamestnancov, ktorí odídu, tak to bude viac. Ja tu však nevidím relevantný dôkaz, že tie prostriedky reálne ušetrené budú, lebo je tu odstupné a určite aj nejaké súdne spory. A to vás na to upozorňujem, že my sme tu tiež na opačnej strane barikády a my vám ten rozpočet nemusíme schváliť. Uvedomte si, že vy narábate s verejnými prostriedkami, vy nenarábate so svojim, pán primátor. Takto si to nedovolí ani Váhostav,“ vyjadril sa Ján Jánošík.

„Už 2. septembra ste oznámili niektorým zamestnancom, že nemajú prístup k počítačom a nebude sa s nimi v budúcnosti počítať, takže je prekážka na strane zamestnávateľa. Nechápem, prečo ste tej odborovej organizácii dávali až o dva týždne na vedomie, s ktorými zamestnancami nepočítate, keď im ste to oznamovali už začiatkom septembra. Tieto naše diskusie a pochybnosti vyplývajú z nedostatočnej informovanosti a nikto z nás si nevie tú organizačnú štruktúru predstaviť a nevedia si to predstaviť ani tí zamestnanci, ktorí na úrade zostávajú,“ zhodnotila zmenu štruktúry pani poslankyňa Iveta Babičová.

„Nezakrývajme si oči. Malé deti to robia tak, že keď si zakryjú oči tak sa tvária, že tam nie sú. Ten úrad dnes už celom normálne nefunguje, veď si to priznajte. Vy máte problém, aby sa urobil rozpočet na budúci rok a bude s tým problém. Jednak preto, že mnohí poslanci majú predstavy o tom, čo všetko tam má byť a to by bol problém aj pri fungujúcom úrade a ten úrad dnes nefunguje. A moja posledná otázka je, ak to nejakým spôsobom organizačne a ekonomicky zlyhá, niekto za to musí byť zodpovedný. Ja sa pýtam, že ak tento experiment zlyhá, lebo to je experiment, kto za to z vás štyroch zoberie zodpovednosť,“ zisťoval poslanec Jozef Beňačka.

IMG_2789_resize

„Mnohí sme rozprávali o tom, že dúfame, že sa nestratili nejakí kľúčoví odborníci a treba povedať, že vďaka zmenám v organizačnej štruktúre sme ako mesto prišli o niektorých kľúčových odborníkov. Rozpočet mesta je nejakých 16 – 18 miliónov eur, čiže asi 500 000 000 korún a pripraviť takýto rozpočet v oblasti verejných financií, pre niekoho, kto s tým nemá skúsenosti, tak to je veľká odvaha. Rozpočet, to by určite nemalo byť len kopírovanie položiek z jedného roku do druhého. Mám taký dojem, že za toto obdobie sa neurobilo nič konštruktívne pre našich ľudí,“ zhodnotil chod mesta poslanec Andrej Klapica.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972