Sťahovanie SPŠE zriaďovateľ zatiaľ nepotvrdil

Sťahovanie SPŠE zriaďovateľ zatiaľ nepotvrdil

9. júla 2014 Off Od

Podľa neoficiálnych informácií sa bude Stredná priemyselná škola elektrotechnická pred začiatkom školského roka 2015/2016 sťahovať. Jej internát pri Kolonádovom moste má byť zatvorený už v najbližších mesiacoch. Podľa hovorcu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) prebiehajú kontroly.

internat spse

Župa je zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v Piešťanoch a okolí. O ich fungovaní preto rozhoduje úrad samosprávneho kraja a krajskí poslanci. Neoficiálne informácie hovoria o veľkých zmenách, na ktoré by sa mali piešťanské stredné školy pripraviť.

Jednou z nich je sťahovanie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Jej žiaci by sa mali od septembra 2015 učiť v priestoroch Strednej odbornej školy záhradníckej. Internát sídliaci v historickej budove pri Kolonádovom moste, môže zostať prázdny už od tohto školského roka.

Kraj podľa svojho hovorcu vykonáva kontroly v jednotlivých školách a školských zariadeniach a „hľadá optimálne riešenie  využiteľnosti  terajších priestorov škôl  k nastávajúcemu počtu žiakov.“ Tých je podľa Patrika Velšica čoraz menej. „Nepriaznivý demografický vývoj spôsobuje  neustále sa znižujúce počty žiakov,  čo sa prejavuje v zlej finančnej situácii škôl a školských zariadení. TTSK ako zriaďovateľ stredných škôl  je povinný riešiť zlú finančnú situáciu  škôl a hľadať možnosti  optimálneho riešenia  súčasného stavu s prihliadnutím  na priestorové možnosti jednotlivých  škôl.“

Zmeny, o ktorých kolujú po Piešťanoch neoficiálne informácie, hovorca župy nepotvrdil ani nevyvrátil. „V súčasnej dobe prebiehajú kontroly, nie sú známe závery, nebudeme sa vyjadrovať k jednotlivým otázkam.“

Text a foto: Martin Palkovič