Štadión si chcú prenajať futbalisti

29. septembra 2013 Off Od

Po odchode predchádzajúceho vedenia klubu musí samospráva riešiť, čo bude s štadiónom. Prejavili oň záujem nadšenci, ktorí zachraňujú piešťanský futbal. O podmienkach prenájmu rozhodnú mestskí poslanci vo štvrtok.

Nové vedenie PFK žiada radnicu o uzatvorenie podobnej zmluvy ako mal predchádzajúci nájomca, ale bez povinnosti investovať do štadióna. Doba nájmu má byť neurčitá, s výpovednou lehotou tri mesiace. Futbalisti sa zaviažu vykonávať len bežné opravy a chcú, aby sa Služby mesta Piešťany starali o úpravu atletickej dráhy, nakoľko suma 1000 eur vyhradená na tento účel, už bola vyčerpaná.

Mestská rada ani komisie nemajú k materiálu, ktorý prerokujú poslanci, vážne výhrady. Mesto by malo zaplatiť aj opravu strechy, ktorá je v havarijnom stave. Ak to zastupiteľstvo schváli, použijú sa na to prostriedky z rezervného fondu vo výške 5-tisíc eur.

Občianske združenie PFK funguje pod novým vedením od začiatku augusta. Hlavným štatutárom je Róbert Studený a manažérom Juraj Valo. Prvý z nich sa už roky stará o mládež, druhý – aktívny futbalista zabezpečuje fungovanie seniorského družstva. Obaja chcú udržať futbal v Piešťanoch a ich prioritou je mládež.

Viac informácií nájdete v článku: Futbalisti začínajú odznovu. Káder tvoria výlučne Piešťanci

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

REKLAMA

IJaV-2