Radnica ponúka ľuďom nad 50 rokov kurz, počas ktorého sa naučia ako postupovať pri jednaní s orgánmi verejnej správy a oboznámia sa s niektorými právnymi predpismi.

senior1

Témami prednášok sú napríklad infozákon, zákon o priestupkoch, o správnom konaní a podobne. Kurz je súčasťou projektu Aktívne starnutie seniorov v Piešťanoch.

Školenie začína už v piatok 1. augusta o 13.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku. Pozostáva z ôsmich štvorhodinových kurzov. Lektormi sú Vladimír Minčič z Katedri pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Marek Kubíček, doktorand z tejto katedry.

Kurz je určený ľuďom nad 50 rokov, ktorí majú trvalí pobyt na území mesta Piešťany. Každý, kto sa ho chce zúčastniť, musí prísť 1. augusta o 13.00 h do Mestského kultúrneho strediska na Ulici A. Dubčeka a zaregistrovať sa priamo na mieste.

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972