Seniori sa naučia orientovať vo verejnej správe

Seniori sa naučia orientovať vo verejnej správe

30. júla 2014 Off Od

Radnica ponúka ľuďom nad 50 rokov kurz, počas ktorého sa naučia ako postupovať pri jednaní s orgánmi verejnej správy a oboznámia sa s niektorými právnymi predpismi.

senior1

Témami prednášok sú napríklad infozákon, zákon o priestupkoch, o správnom konaní a podobne. Kurz je súčasťou projektu Aktívne starnutie seniorov v Piešťanoch.

Školenie začína už v piatok 1. augusta o 13.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku. Pozostáva z ôsmich štvorhodinových kurzov. Lektormi sú Vladimír Minčič z Katedri pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Marek Kubíček, doktorand z tejto katedry.

Kurz je určený ľuďom nad 50 rokov, ktorí majú trvalí pobyt na území mesta Piešťany. Každý, kto sa ho chce zúčastniť, musí prísť 1. augusta o 13.00 h do Mestského kultúrneho strediska na Ulici A. Dubčeka a zaregistrovať sa priamo na mieste.